ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อนุบาลเด็กโข่ง"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
 
== นักแสดง ==
* [[นพฤทธิ์ สุริวงศ์]] แสดงเป็น โอม
* [[ปุณณดา วอสเบียน]] แสดงเป็น แพร โอม
* [[ปุณณดา วอสเบียน]]
* [[เศรษฐวุฒิ มนัสปิติสุข]] แสดงเป็น จอน
* [[ศกานต์ ชาวบ้านเกาะ]] แสดงเป็น อั๋นแพร
* [[เศรษฐวุฒิ มนัสปิติสุข]] แสดงเป็น จอน
* [[คีรติ มหาพฤกษ์พงศ์]] แสดงเป็น ออม
* [[กัจนฐานิยา ศรีโรจน์วัฒนะ]] แสดงเป็น จำเนียรจอน
* [[ศกานต์ ชาวบ้านเกาะ]]
* [[ปรเมศร์ โทนเนินสูง]] แสดงเป็น เปี๊ยก
แสดงเป็น อั๋น
* [[นิรันดร์ บุญยรัตพันธุ์]] ให้เสียงเป็นผู้ประกาศในโรงเรียน/ผู้บรรยาย
* [[คีรติ มหาพฤกษ์พงศ์]] แสดงเป็น ออม
แสดงเป็น ออม
* [[กัจนฐานิยา ศรีโรจน์วัฒนะ]]
แสดงเป็น จำเนียร
* [[ปรเมศร์ โทนเนินสูง]] แสดงเป็น เปี๊ยก
แสดงเป็น เปี๊ยก
* [[นิรันดร์ บุญยรัตพันธุ์]]
* [[นิรันดร์ บุญยรัตพันธุ์]] ให้เสียงเป็นผู้ประกาศในโรงเรียน/ผู้บรรยาย
 
== เรื่องย่อ ==
ผู้ใช้นิรนาม