ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทนายความที่ปรึกษา"

แทนที่ "แบร์ริสเตอร์" → "เนติบัณฑิต" +แทนที่ "แอตโวเคต" → "ทนายแก้ต่าง" ด้วยสจห.
(แทนที่ "โซลิซิเตอร์" → "ทนายที่ปรึกษาความ" ด้วยสจห.)
(แทนที่ "แบร์ริสเตอร์" → "เนติบัณฑิต" +แทนที่ "แอตโวเคต" → "ทนายแก้ต่าง" ด้วยสจห.)
'''ทนายที่ปรึกษาความ''' ({{lang-en|solicitor}}) เป็น[[ผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมาย]] (legal practitioner) ในบางเขตอำนาจ ซึ่งโดยประเพณีแล้วมีบทบาทข้องเกี่ยวกับกิจการกฎหมายส่วนใหญ่ บุคคลที่จะเป็นทนายที่ปรึกษาความต้องมี[[การรับเข้าประกอบวิชาชีพกฎหมาย|คุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด]] ซึ่งแตกต่างกันไปในแต่ละท้องที่ เช่น ในอังกฤษและเวลส์ ทนายที่ปรึกษาความจะได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพตามบทบัญญัติของ[[พระราชบัญญัติทนายที่ปรึกษาความ ค.ศ. 1974]] (Solicitors Act 1974) อนึ่ง ทนายที่ปรึกษาความยังต้องมี[[ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ]] เว้นแต่กรณียกเว้นบางประการ และในอังกฤษ ยังมีทนายที่ปรึกษาความมากกว่า[[เนติบัณฑิต|แบร์ริสเตอร์เนติบัณฑิต]] (barrister) เพื่อทำหน้าที่ทั่วไปในการให้คำปรึกษาทางกฎหมาย และดำเนินกระบวนพิจารณาทางกฎหมาย<ref>A Dictionary of Law (7 ed.), J Law and EA Martin, Oxford University Press, 2009, {{ISBN|9780191726729}}</ref>
 
ในสหราชอาณาจักร, รัฐบางรัฐของออสเตรเลีย, ฮ่องกง, แอฟริกาใต้ ที่ซึ่งเรียก ทนายที่ปรึกษาความ ว่า [[อัตเทอร์นีย์ในแอฟริกาใต้|อัตเทอร์นีย์]] (attorney), และไอร์แลนด์ วิชาชีพกฎหมายแบ่งออกเป็นสองอย่างต่างกัน คือ ทนายที่ปรึกษาความ อย่างหนึ่ง กับ แบร์ริสเตอร์เนติบัณฑิต หรือบางแห่งเรียก [[แอตโวเคตทนายแก้ต่าง]] (advocate) อีกอย่างหนึ่ง โดยนักกฎหมายมักเป็นได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งในสองอย่างนี้เท่านั้น ทว่า ในแคนาดา มาเลเซีย นิวซีแลนด์ สิงคโปร์ และรัฐส่วนใหญ่ในออสเตรเลีย วิชาชีพกฎหมายในปัจจุบันเป็นไปใน[[วิชาชีพประสม|ทางผสมผสาน]] โดยอนุญาตให้นักกฎหมายเป็นได้ทั้งแบร์ริสเตอร์เนติบัณฑิตและทนายที่ปรึกษาความ ดังนั้น ผู้สำเร็จการศึกษากฎหมายอาจเริ่มอาชีพอย่างหนึ่งแล้วจึงมีคุณสมบัติสำหรับอีกอย่างหนึ่งได้<ref>{{cite web|url=http://www.aspiringsolicitors.co.uk/converting-barrister-solicitor/|title=Converting From Barrister To Solicitor|work=Aspiring Solicitors|accessdate=17 August 2015}}</ref><ref>{{cite web|url=http://www.moretolaw.com/interesting/excitysolicitorswitchestothebar.php|title=Ex-Freshfields solicitor switches to the Bar|publisher=|accessdate=17 August 2015}}</ref>
 
== อ้างอิง ==
32,532

การแก้ไข