ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้ามัคซีมีลีอานที่ 1 โยเซ็ฟ แห่งบาวาเรีย"

(GR) File:MaxI.jpgFile:King Max I Joseph in Coronation Robe.jpg File renamed: Criterion 2 (meaningless or ambiguous name)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
((GR) File:MaxI.jpgFile:King Max I Joseph in Coronation Robe.jpg File renamed: Criterion 2 (meaningless or ambiguous name))
| สีพิเศษ = #ffcc00
| สีอักษร = #8f5f12
| ภาพ = File:MaxIKing Max I Joseph in Coronation Robe.jpg
| พระบรมนามาภิไธย =
| พระปรมาภิไธย = สมเด็จพระเจ้าแม็กซิมิเลียนที่ 1 โจเซฟแห่งบาวาเรีย
87

การแก้ไข