ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มาตฤกา"

เพิ่มขึ้น 15 ไบต์ ,  2 ปีที่แล้ว
# '''[[พระแม่อินทราณี]]''' หรือ '''ศจี''' คือพลังของ[[พระอินทร์]].
# '''[[พระแม่เกามารี]]''' คือ พลังของ[[พระขันทกุมาร]].
# '''[[พระแม่วาราหี]]''' คือพลังของ [[พระวราหะ|พระยม]] .
# '''[[พระแม่จามุณฑา]]''' หรือ '''จามุณฑี''' หรือ '''จัณฑิกา''' เกิดจากพลังอำนาจของ[[พระแม่จัณฑี]].
# '''[[พระแม่นารสิงหี]]''' คือพลังของพระ[[นรสิงห์]].
ผู้ใช้นิรนาม