ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอัพภันตรีปชา"

[[หมวดหมู่:สมาชิกเหรียญรัตนาภรณ์ ว.ป.ร.2]]
[[หมวดหมู่:สมาชิกเหรียญรัตนาภรณ์ ป.ป.ร.2]]
[[หมวดหมู่:สมาชิกเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ป.ช.]]
[[หมวดหมู่:สมาชิกเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ป.ม.]]
[[หมวดหมู่:เสียชีวิตจากโรคไต]]
ผู้ใช้นิรนาม