ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รชยา รักกสิกรณ์"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
== การศึกษา ==
* ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 : [[โรงเรียนหอวัง]]
* ระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจครุศาสตร์ [[มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา]]
* ระดับปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร์ วิทยาลัยราชสุดา[[มหาวิทยาลัยศรีปทุมมหิดล]]
 
== ผลงาน ==