ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
* {{อำ|สูงเนิน}}
* {{อำ|เมืองนครราชสีมา}}
* {{อำ|เฉลิมพระเกียรติ(นครราชสีมา)}}
* {{อำ|จักราช}}
* {{อำ|ห้วยแถลง}}
* {{อำ|เมืองหนองคาย}}
 
==จังหวัดที่ผ่านในเส้นทางอนาคต==
===[[สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว]]===
===[[จังหวัดมหาสารคาม]]===
* {{นคร|นครหลวงเวียงจันทน์}}
===[[จังหวัดร้อยเอ็ด]]===
===[[จังหวัดกาฬสินธฺุ์]]===
===[[จังหวัดมุกดาหาร]]===
===[[จังหวัดนครพนม]]===
 
 
 
 
 
== ดูเพิ่ม ==
ผู้ใช้นิรนาม