ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายนามผู้ประกาศข่าวและผู้รายงานข่าว สถานีโทรทัศน์ ทีเอ็นเอ็น 24"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขด้วยแอปสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
== ก ==
* [[กัญญารัตน์ พิมพ์สวัสดิ์]] (ดอย)
** TNN บันเทิง Good Morning
** TNN ARTS NEWS
** TNN day news weekend (TNN บันเทิง Weekend)
* [[กาญจนา ทัพจีน]] (จุ๊)
** TNN goodGood morningMorning News (พิธีกรหลัก จันทร์-ศุกร์)
** TNN dayNews newsFocus (พิธีกรหลัก9:00)
** Tnn news focus (พิธีกรหลัก จันทร์-ศุกร์)
* [[กิตติกรณ์ ศิลปดนตรี]] (เบนซ์)
** TNN Life News , tnn lifenews weekend
** TNN LifeSo NewsGood
** Tnn news day (ข่าวกีฬา เสาร์-อาทิตย์)
** TnnTNN newsNews focusFocus Weekend (ข่าวกีฬา เสาร์)
** TnnTNN nightlyNightly newsNews Weekend (ข่าวกีฬา เสาร์)
** เจาะลึกข่าวร้อน (ข่าวกีฬา เสาร์)
** TnnTNN midnightMidnight newsNews Weekend (ข่าวกีฬา เสาร์)
** [[ กีตาร์ ปัญญาดี ]]
** Money Easy
** money easy (พิธีกรหลัก จันทร์-ศุกร์)
 
==ข==
* [[ขวัญชนก เจริญพะกุไพศาล]] (เก๋)
** tnnnightlynewsTNN Nightly News (พิธีกรหลัก จันทร์-ศุกร์)
** เจาะลึกข่าวร้อน (พิธีกรหลัก จันทร์-ศุกร์)
 
== จ ==
* [[จักรรัฐ โชติดำรงค์]]
*** tnnTNN newsfocusNightly News (ข่าวกีฬา)
*** Tnn nightly news (ข่าวกีฬา)
* [[จิราพร คูหากาญจน์]]
** Tnn headlinenews (พิธีกรหลัก จันทร์)
 
== ช ==
* [[ชนิตร์นันทน์ ปุณณะนิธิ]] (เมย์)
** คนหลังข่าว
** tnnnightlynews (พิธีกรหลัก จันทร์-ศุกร์)
** TnnTNN newsNightly focusNews (พิธีกรหลัก จันทร์-ศุกร์)
** เจาะลึกข่าวร้อน (พิธีกรหลัก จันทร์-ศุกร์)
** The Key ไขการเมือง เรื่องใก้ลตัว
** คนหลังข่าว
** จับกระแสการเมือง
* [[ชล วจนานนท์]] (ชลลี่)
** TNN ARTS NEWS
** tnnTNN aseanAsean businessBusiness
 
==ญ==
*[[ญาณิชสา ศิริมูลกุล]] (เพ็ญ)
** tnnheadlinenews (พิธีกรหลัก อาทิตย์)
 
== ณ ==
* [[ณทิพรดา เอื้อพิบูลย์วัฒนา]] (แพนจัง)
** Money Delivery
** Money Delivery (พิธีกรหลัก จันทร์-อังคาร, พฤหัสบดี-ศุกร์)
* [[ณัฏฐ์ฑิฌากร กะลัมพระนันทน์]] (ออย)
** TNN Midnight News Weekend (World Today)
** tnnmidnightnews (พิธีกรหลัก จันทร์-ศุกร์)
* [[ณิชชา เรืองเกตุ]] (ฝ้าย)
** tnnheadlinenews (พิธีกรหลัก อังคาร, พุธ, เสาร์)
** tnnmidnightnews (พิธีกรหลัก อาทิตย์)
 
== ท ==
* [[ทศพล รัตนะ]] (ทศ)
** TNN Good Morning News (ข่าวกีฬา จันทร์-ศุกร์ )
** tnnnewsfocus (ข่าวกีฬา จันทร์-ศุกร์)
* [[ทวีรัตน์ จิรดิลก]] (แอน)
** Money Delivery (พิธีกรหลัก พุธ-ศุกร์)
* [[ทิน โชคกมลกิจ]] (ทิน)
** tnnmidnightnewsTNN Good Morning News (พิธีกรหลัก อาทิตย์)
** heart talk with tin **
** Heart Talk with Tin
 
== ธ ==
* [[ธัญรมณ ไพศาลสุนทรกิจ]] (เป้)
** tnnheadlinenews (พิธีกรหลัก ศุกร์)
* [[ธิตินันท์ ชนินทร์วงศ์]] (น้อง)
** tnnTNN dayDay newsNews (พิธีกรหลัก จันทร์-ศุกร์)
** TNN News Focus (15:00)
** tnnnewsfocus (พิธีกรหลัก จันทร์-ศุกร์)
 
== น ==
* [[นิรัชญา หมอนทอง]] (ปุ้มปุ้ย)
** tnnmidnightnewsTNN Nightly News Weekend (พิธีกรหลัก เสาร์-อาทิตย์)
** tnnnightlynews (พิธีกรหลัก เสาร์-อาทิตย์)
** เจาะลึกข่าวร้อน (พิธีกรหลัก เสาร์-อาทิตย์)
** MoneyTNN DeliveryMidnight News Weekend (พิธีกรหลัก พุธ-ศุกร์)
 
== ป ==
* [[ประสพโชค เสิรญวงศ์สัตย์กองศิลป์]]
** ห้องข่าวสุดสัปดาห์ (พิธีกรหลัก เสาร์-อาทิตย์ข่าวกีฬา)
** tnnheadlinenews (พิธีกรหลัก พุธ, เสาร์)
** ห้องข่าวสุดสัปดาห์TNN (Day News Weekend (ข่าวกีฬา )
* [[ปนัดดา ประสิทธิเมกุล]]
** Tnn day news (tnn World Today อังคาร-เสาร์)
** tnnnewsfocus (Tnn World Today อังคาร-เสาร์)
 
==พ==
* [[พรรณพิไล ปุกหุต]] (โอ๋)
** TNN บันเทิง Good Morning
** TNN ARTS NEWS
 
== ร ==
* [[รินทร์ ยงวัฒนา]] (หลิน)
** tnndaynewsTNN Day News Weekend(พิธีกรหลัก เสาร์-อาทิตย์)
** tnnnewsfocusTNN News Focus Weekend (พิธีกรหลัก เสาร์-อาทิตย์)
* [[เรวดี แซ่ตัน]] (ดี้)
** tnnheadlinenewsTNN Headline News (พิธีกรหลัก พฤหัสบดีจันทร์-ศุกร์)
** tnnnightlynewsTNN Day News Weekend (พิธีกรหลัก จันทร์-ศุกร์อาทิตย์)
** tnnheadlinenewsTNN News Focus Weekend (พิธีกรหลัก อาทิตย์)
 
== ว ==
* [[วาทิต ตรีครุธพันธุ์]] (ต๊อบ)
** TNN Life
** TNN lifenewsweekend (พิธีกรหลัก)
** TNN So Good
** tnnnightlynews (ข่าวกีฬา)
** The Late Night Sports
** เจาะลึกข่าวร้อน (ข่าวกีฬา)
** TNN Life News
* [[วารินทร์ สัจเดว]] (วี)
** TnnTNN World Today
** TnnTNN World Today Weekend
* [[วุฒิพันธุ์ เปรมาสวัสดิ์]] (ฟลุ๊ค)
** tnnmidnightnews (พิธีกรหลัก เสาร์)
 
== ศ ==
* [[ศิรนุช โรจนเสถียร]] (แจน)
** Business Watch
 
== ส ==
* [[สลิลาทิพย์ ทิพยไกรศร]] (นิ้น)
** ถอดรหัสการตลาดกับเสรี
** Business Watch
* [[สุจารี เทพอาวุธ]]
** TNN Good Morningห้องข่าวสุดสัปดาห์ (พิธีกรหลัก จันทร์-ศุกร์ )
** tnnnewsfocus (พิธีกรหลัก จันทร์-ศุกร์)
** ห้องข่าวสุดสัปดาห์ (พิธีกรหลัก เสาร์-อาทิตย์)
** คนหลังข่าว
** moneyTNN easyDay News (พิธีกรหลัก จันทร์-ศุกร์พฤหัสบดี)
** TNN News Focus (จันทร์-พฤหัสบดี 15:00)
** The Key ไขการเมือง เรื่องใก้ลตัว
* [[สุชาทิพ จิรายุนนท์]] (พลอย)
** TNN Good Morning News (พิธีกรหลัก จันทร์-ศุกร์)
** TNN News Focus (9:00)
** tnnnewsfocus (พิธีกรหลัก จันทร์-ศุกร์)
* [[สุทธิดา เกษวิทย์]] (ผึ้ง)
** tnnnewsfocus (TNN World News)Today
** tnnnewsfocus (พิธีกรหลัก อาทิตย์)
** tnnnightlynewsTNN Nightly News Weekend (พิธีกรหลัก อาทิตย์)
** เจาะลึกข่าวร้อน (พิธีกรหลัก อาทิตย์)
** tnnmidnightnewsTNN Midnight News (tnnWorldWorld Today)
** Tnn World Today
* [[สุพัตรา สมถวนิช]] (แหม่ม)
** ห้องข่าวสุดสัปดาห์ (พิธีกรหลัก)
* [[สุมิตา จันทโร]] (บอนเน่)
** TNN Good Morning (Global Focus)
** tnnnewsfocus (TNN World News)
** tnn day news ( Tnn World Today จันทร์)
** tnnnewsfocus ( Tnn World Today จันทร์)
* [[สุภิญญา รูปขำดี]] (สุกี้)
** คนบอกข่าว
** tnnmidnightnews (พิธีกรหลัก)
** tnnnewsfocusTNN Headline News (พิธีกรหลัก เสาร์จันทร์-อังคาร)
** tnnnightlynewsTNN Day News (พิธีกรหลัก เสาร์ศุกร์)
** TNN News Focus (ศุกร์ 15:00)
** TnnTNN headlinenewsNightly News Weekend (พิธีกรหลัก จันทร์เสาร์)
** เจาะลึกข่าวร้อน (พิธีกรหลัก เสาร์)
 
== อ ==
* [[อติชาต วงศ์วุฒิวัฒน์]] (อ๋อง)
* [[อังคนางค์ ใหม่มงคล]] (อ๋อย)
** Money Easy
** The Marketing Room
* [[อังคนางค์ ใหม่มงคล]] (อ๋อย)
** Money Easy
** moneyeasy (พิธีกรหลัก)
** คนหลังข่าว (พิธีกรหลัก อังคาร-พุธ)
** Money Delivery (พิธีกรหลัก จันทร์-พุธ)
 
[[หมวดหมู่:รายนามผู้ประกาศข่าว]]
285

การแก้ไข