ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ทิวซิดิดีส"

*{{cite book|last=Kagan|first=Donald|title=The Archidamian War|year=1974|publisher=Ithaca: [[Cornell University Press]]|isbn=0-8014-0889-X}}
*{{cite book|last=Kagan|first=Donald|title=The Outbreak of the Peloponnesian War|year=1989|publisher=Ithaca: Cornell University Press|isbn=0-8014-9556-3}}
*{{cite book|last=Kagan|first=Donald|title=The Peloponnesian War|year=2003|publisher=Viking Penguin (Penguin Group)|isbn=0-670-03211-5}}
*{{cite book|last=Kagan|first=Donald|title=Thucydides|year=2009|publisher=Viking Penguin (Penguin Group)|isbn=0-1431-1829-3}}
*{{cite article|first=W. Julian|last=Korab-Karpowicz|title=Stanford Encyclopedia of Philosophy|chapter=Political Realism in International Relations|url=https://plato.stanford.edu/entries/realism-intl-relations/#ThucImpoPowe|publisher=Standford University|accessdate=2017-06-07}}
* {{cite book|last=Luce|first=T.J.|title=''The Greek Historians''|publisher=London: Routledge|year=1997|ISBN=0-415-10593-5}}.
1,631

การแก้ไข