ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าหญิงอะมาเลียแห่งนัสเซา"

'''เจ้าหญิงอะมาเลียแห่งนัสเซา''' เป็นพระธิดาพระองค์แรกใน [[เจ้าชายเฟลิกซ์แห่งลักเซมเบิร์ก]] กับ [[เจ้าหญิงแคลร์แห่งลักเซมเบิร์ก]] เป็นพระนัดดาใน [[แกรนด์ดยุกอ็องรีแห่งลักเซมเบิร์ก]] กับ [[แกรนด์ดัชเชสมาเรีย เตเรซาแห่งลักเซมเบิร์ก]] เมื่อแรกประสูติ ทรงมีพระอิสริยยศที่ '''เจ้าหญิงแห่งนัสเซา''' พระองค์ทรงมีพระอนุชา 1 พระองค์ คือ [[เจ้าชายเลียมแห่งลักเซมเบิร์ก]]
== พระประวัติ ==
พระองค์ประสูติ ณ [[โรงพยาบาลแกรนด์ดัชเชสชาลอตต์]] ที่ เมืองลักเซมเบิร์ก เมืองหลวงของประเทศ เป็นพระธิดาพระองค์แรกใน [[เจ้าชายเฟลิกซ์แห่งลักเซมเบิร์ก]] และ [[เจ้าหญิงแคลร์แห่งลักเซมเบิร์ก]] เป็นพระราชนัดดาใน [[แกรนด์ดยุกอ็องรีแห่งลักเซมเบิร์ก]] กับ [[แกรนด์ดัชเชสมาเรีย เตเรซาแห่งลักเซมเบิร์ก]] โดยพระราชวังได้ประกาศพระนามและฐานันดรศักดิ์ในะในวันประสูติ พระองค์ทรงรับบัพติศมาเมื่อวันที่ [[12 กรกฎาคม]] ในปีเดียวกัน ณ โบสถ์เมือง[[เซนโต ฟริโอ-เดลอง]] โดยมีพระบิดามารดาทูลหัวคือ [[เจ้าหญิงอาแล็กซ็องดราแห่งลักเซมเบิร์ก]] พระปิตุฉา(อาหญิง) และนายเฟลิกซ์ เลเมอร์ พระมาตุลา(ลุงฝ่ายพระมารดา)
 
== พระอิสริยยศ ==
*[[15 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2557]] - เจ้าหญิงอะมาเลียแห่งนัสเซา เจ้าหญิงแห่งบูร์บง-ปาร์มา (Her Royal Highness Princess Amalia of Nassau, Princess of Bourbon-Parma)
ผู้ใช้นิรนาม