ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กามเทพหรรษา"

 
== ข้อมูลการเลื่อนออกอากาศและการงดออกอากาศ ==
* วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2560 ละครกามเทพหรรษา ตอนที่ 3 เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 20.04 - 20.15 น. และออกอากาศต่อเนื่องในเวลา 20.45 - 23.05 น. เนื่องจากในเวลา 20.15 - 20.45 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ทุกช่องและสถานีวิทยุทุกคลื่นสถานีถ่ายทอดรายการพิเศษ [[ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน]] (ชื่อเดิม : รายการ [[คืนความสุขให้คนในชาติ]]) จาก[[คณะรักษาความสงบแห่งชาติ]] (คสช.) โดย[[พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา]] นายกรัฐมนตรี
* วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2560 ละครกามเทพหรรษา ตอนที่ 5 เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 20.06 - 20.15 น. และออกอากาศต่อเนื่องในเวลา 21.02 - 23.15 น. เนื่องจากในเวลา 20.15 - 21.01 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ทุกช่องและสถานีวิทยุทุกคลื่นสถานีถ่ายทอดรายการพิเศษ [[ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน]] (ชื่อเดิม : รายการ [[คืนความสุขให้คนในชาติ]]) จาก[[คณะรักษาความสงบแห่งชาติ]] (คสช.) โดย[[พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา]] นายกรัฐมนตรี
* วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2560 ละครกามเทพหรรษา ตอนที่ 8 (ตอนจบ) เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 20.07 - 20.15 น. และออกอากาศต่อเนื่องในเวลา 21.08 - 23.31 น. เนื่องจากในเวลา 20.15 - 21.07 น. ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์ทุกช่องและสถานีวิทยุทุกคลื่นสถานีถ่ายทอดรายการพิเศษ [[ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน]] (ชื่อเดิม : รายการ [[คืนความสุขให้คนในชาติ]]) จาก[[คณะรักษาความสงบแห่งชาติ]] (คสช.) โดย[[พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา]] นายกรัฐมนตรี
 
== อ้างอิง ==
ผู้ใช้นิรนาม