ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:ทดลองเขียน"

บอต: เก็บกวาดโดยอัตโนมัติ
(บอต: เก็บกวาดโดยอัตโนมัติ)
{{กระบะทราย}}
{{<!-- กรุณาอย่าแก้ไขบรรทัดนี้ (ส่วนหัวหน้าทดลองเขียน)}}ขอบคุณครับ/ค่ะ -- Please leave this line as they are. Thank you! -->
พันตำรวจเอกหญิง วรรญ์ญาลัดดา พิรุณสารโยธิน
(ชื่อเดิม วรรณลดา วรรณ์ลดา) (สกุลเดิม พิรุณสาร)
ชื่อที่ใช้ในวงการ Annd-news หรือ Ann news
ปัจจุบันรับราชการเป็นข้าราชการตำรวจ
สังกัดฝ่ายวิชาการสรรหา กองการสอบ กองบัญชาการศึกษา
เจ้าของลิขสิทธิ์ Brand สินค้าชื่อดัง "Ality"
จบการศึกษา ระดับปริญญาโท : ภาควิชาวาทวิทยา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
ความสามารถพิเศษ งานประชาสัมพันธ์ งานประพันธ์บทเพลง เขียนบทความ
งานวิจัย คอมพิวเตอร์ ดนตรี งานสำนักงาน
ประวัติ และผลงานทางวิชาการที่สำคัญ
รับผิดชอบงานวิจัยเรื่อง
- การบริการรับแจ้งเหตุ" (Call Center) ที่เชื่อมโยงเครือข่ายครอบคลุมทั่วประเทศ
- มาตรฐานการคุ้มครองสิทธิผู้ต้องหาในคดีอาญา
รับผิดชอบงานวิจัย และผู้เขียนหนังสือ Pocket Book เรื่อง
"การออกแบบสภาพแวดล้อมเพื่อป้องกันอาชญากรรม"
ด้านงานประชาสัมพันธ์
เคยเป็นพิธีกรของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
และเป็นพิธีกรร่วมในพิธีเปิดแพรคลุมป้ายสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เคยดำรงตำแหน่งสารวัตรงานประชาสัมพันธ์ของกองบัญชาการศึกษา และเป็นรองโฆษกของกองบัญชาการศึกษา และรวมถึงเป็นโฆษกของวิทยาลัยการตำรวจ
เคยรับผิดชอบงานด้านการประชาสัมพันธ์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ งานด้านการประสานสื่อมวลชน (ปฏิบัติงานร่วมกับทีมงานโฆษกของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ)
เคยเป็นหัวหน้ารายการ และผู้ดำเนินรายการธรรมะนำชีวิต ทางสถานีวิทยุในเครือข่ายพิทักษ์สันติราษฎร์ ๔๔ สถานีทั่วประเทศ (ตั้งแต่ปี ๒๕๔๕-๒๕๕๒) และทำงานให้กับผู้บังคับบัญชามาโดยตลอด
ด้านงานเขียน บทความทางวิชาการ และบทความประชาสัมพันธ์ และได้รับรางวัลจากบริษัทมีเดีย
ด้านคอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office (Microsoft Word, Microsoft Excel , Powerpoint , Outlook
กับงานด้านเอกสาร และโปรแกรม Cakewalk Project : Sonar กับงานดนตรีได้เป็นอย่างดี และรวมถึงงาน Presentation นำเสนอภาพวีดีโอ
งานวางแผนจัดระบบการจัดงานให้กับบริษัทต่างๆ มากมาย เช่น งาน Wedding
งานพิธีกร งานประชุม
ด้านดนตรี : GUITAR PIANO ระนาดเอก และการประพันธ์บทเพลง (ก้าวต่อไปเพื่อวันใหม่ที่สดใส (บช.ศ.) (อัศวินของเรา เตรียมทหาร นรต. รุ่น ๑๖๓๒)
ด้านงานสำนักงาน : สามารถจัดระบบการบริหารงานสำนักงานได้ อาทิ งานเอกสาร บุคลากร
ปฏิบัติงานให้กับผู้บังคับบัญชาระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติมาโดยตลอด มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ชัดเจน จนได้รับความไว้วางใจ
และได้รับการสนับสนุนให้ขึ้นดำรงตำแหน่งผู้กำกับการ ด้วยอายุ ๔๐ ปี
9,147

การแก้ไข