ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พายุหมุนเขตร้อน"

[[ไฟล์:Typhoon saomai 060807.jpg|thumb|right|250px|พายุหมุนเขตร้อนสามลูกใน[[ฤดูพายุไต้ฝุ่นแปซิฟิก พ.ศ. 2549]] ในแต่ละขั้นตอนของการพัฒนา ที่อ่อนแอที่สุด (ทางซ้าย) แสดงให้เห็นเพียงรูปทรงพื้นฐานลักษณะกลม พายุที่แข็งแกร่ง (บนขวา) แสดงให้เห็นถึงแถบเกลียวของ[[แนวเมฆฝน]]และศุนย์รวมที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่พายุที่แข็งแกร่งที่สุด (ขวาล่าง) มีการพัฒนาของ[[ตาพายุ|ตา]]]]
 
พายุหมุนเขตร้อนถูกจำแนกประเภทออกเป็นสามกลุ่มหลัก ตามระดับความรุนแรง ได้แก่ พายุดีเปรสชันเขตร้อน, พายุโซนร้อน และกลุ่มที่สามจะมีความรุนแรงที่สุดซึ่งจะมีชื่อเรียกต่างกันไปตามแต่ภูมิภาค ตัวอย่างเช่น [[พายุหมุนเขตร้อน#พายุโซนร้อน|พายุโซนร้อน]] ในแอ่งมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกเฉียงเหนือที่ทวีกำลังแรงสูงสุดในระดับพายุหมุนเขตร้อนใน[[มาตราโบฟอร์ต]] จะถูกเรียกว่า ''[[พายุหมุนเขตร้อน#พายุไต้ฝุ่น|พายุไต้ฝุ่น]] (typhoon)'' ในขณะที่บริเวณแอ่งแปซิฟิกตะวันออกหรือแอ่งแอตแลนติกเหนือจะเรียกพายุดังกล่าวว่า ''[[พายุเฮอร์ริเคน]] (hurricane)''<ref name="NHC glossary"/> ทั้งคำว่า "พายุไต้ฝุ่น" และ "พายุเฮอร์ริเคน" ไม่ได้ถูกนำมาใช้ในซีกโลกใต้หรือแอ่ง[[มหาสมุทรอินเดีย]]แต่อย่างใด ใน[[แอ่งพายุหมุนเขตร้อน|แอ่ง]]เหล่านั้น จะเรียกพายุดังกล่าวว่า พายุไซโคลน พายุไซโคลนเขตร้อน [[พายุไซโคลน]]กำลังแรง หรือ พายุไซโคลนอันมีความรุนแรงมาก
 
ตามที่ได้ระบุไว้ดังตารางด้านล่าง แต่ละแอ่งจะใช้คำเรียกเฉพาะที่แตกต่างกันไป ซึ่งทำให้สามารถเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างแต่ละแอ่งได้ยาก ในมหาสมุทรแปซิฟิก พายุเฮอร์ริเคนจากมหาสมุทรแปซิฟิกกลางด้านเหนือ บางครั้งก็เคลื่อนผ่าน[[เส้นเมอริเดียนที่ 180|เส้นเมอริเดียนที่ 180 องศา]]เข้าสู่มหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตกเฉียงเหนือจะกลายเป็นพายุไต้ฝุ่น (เช่น[[ฤดูพายุเฮอร์ริเคนแปซิฟิก พ.ศ. 2558#พายุเฮอร์ริเคนกิโล|พายุเฮอร์ริเคน]]/[[ฤดูพายุไต้ฝุ่นแปซิฟิก พ.ศ. 2558#พายุไต้ฝุ่นกิโล|พายุไต้ฝุ่นกิโล]] ในฤดู พ.ศ. 2558) ซึ่งมีการตั้งข้อสังเกตว่าพายุไต้ฝุ่นจะมีความเร็วลมสูงสุดใน 1 นาทีมากกว่า 67 เมตรต่อวินาที (m/s) และถ้ามากกว่า 150 ไมล์/ชม. (240 กม./ชม.) จะถูก[[ศูนย์เตือนไต้ฝุ่นร่วม]]เรียกว่า ''พายุซูเปอร์ไต้ฝุ่น''<ref name="SUPERDUPER">{{cite web|author=Bouchard, R. H.|url=http://metocph.nmci.navy.mil/jtwc/pubref/References/where_have_all_the_super_typhoons_gone.ppt|title=A Climatology of Very Intense Typhoons: Or Where Have All the Super Typhoons Gone?|format=[[Microsoft PowerPoint|PPT]]|accessdate=December 5, 2006|date=April 1990|archiveurl = https://web.archive.org/web/20070316162548/http://metocph.nmci.navy.mil/jtwc/pubref/References/where_have_all_the_super_typhoons_gone.ppt |archivedate = March 16, 2007|deadurl=yes}}</ref>
ผู้ใช้นิรนาม