ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เอ็มพี3"

เพิ่มขึ้น 3,693 ไบต์ ,  6 ปีที่แล้ว
ย้อนการแก้ไขที่อาจเป็นการทดลอง หรือก่อกวนด้วยบอต ไม่ควรย้อน? แจ้งที่นี่
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ย้อนการแก้ไขที่อาจเป็นการทดลอง หรือก่อกวนด้วยบอต ไม่ควรย้อน? แจ้งที่นี่
บรรทัด 1:
{{กล่องข้อมูล รูปแบบแฟ้ม
| name = MPEG-1 Audio Layer 3
| icon =
| logo =
| caption =
| extension = <tt>.mp3</tt>
| mime = audio/mpeg
| type code =
| uniform type =music.mp3
| magic =
| owner =
| genre = แฟ้มเสียง
| container for =
| contained by =
| extended from =
| extended to =
| standard =
}}
'''MP3''' (เอ็มพีสาม หรือ เอ็มพีทรี) เป็นวิธี[[การเข้ารหัสสัญญาณ]]เสียง[[ดิจิตัล]]ที่เป็นที่นิยมแบบหนึ่ง ใช้[[วิธีการบีบอัดข้อมูลแบบมีการสูญเสียข้อมูลบางส่วน]]บางส่วน หรือ [[lossy data compression|lossy]] ออกแบบมาเพื่อใช้ลดปริมาณข้อมูลเสียงให้เหลือเพียงเล็กน้อย (ส่วนมากจะได้ที่อัตรา 10 ต่อ 1) แต่ข้อมูลที่ลดลงมานี้ก็ยังให้คุณภาพเสียงที่ดีใกล้เคียงกับสัญญาณเสียงต้นฉบับโดยทดสอบกับผู้ฟังส่วนใหญ่ ในการใช้งานส่วนใหญ่คำว่า MP3 จะเป็นกล่าวอ้างถึงแฟ้มที่ใช้เก็บเสียงหรือดนตรีในรูปแบบ MP3 บนเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องเล่น MP3
 
คำว่า MP3 ได้มาจากคำว่า "[[MPEG-1]] Audio Layer 3" หรือในคำที่เป็นทางการว่า "[[International Organization for Standardization|ISO]]/[[International Electrotechnical Commission|IEC]] 11172-3 Layer 3" อย่างไรก็ตามแฟ้มนามสกุล ".mp3" บางแฟ้มก็ใช้การเข้ารหัสแบบใหม่ที่มีชื่อว่า "[[MPEG-2]] Audio Layer 3" หรือ "[[International Organization for Standardization|ISO]]/[[International Electrotechnical Commission|IEC]] 13818-3 Layer 3"
 
MP3 เป็นรูปแบบ[[การบีบอัดข้อมูลแบบมีการสูญเสียข้อมูลบางส่วน]] ใช้แทนข้อมูลเสียงที่เข้ารหัสแบบ [[pulse-code modulation|PCM]] ให้มีขนาดที่เล็กโดยตัดข้อมูลบางส่วนที่พิจารณาแล้วว่าระบบการได้ยินของมนุษย์เกือบจะไม่สามารถรับฟังได้ (แนวคิดนี้คล้ายกับการบีบอัดข้อมูลภาพแบบ [[JPEG]]) วิธีการต่างๆที่ช่วยให้สามารถตัดข้อมูลบางส่วนออกไปได้ได้ถูกนำมาใช้กับ MP3 รวมทั้ง [[psychoacoustics]] ข้อมูลเสียงแบบ MP3 สามารถบีบอัดให้มีขนาดที่แตกต่าง หรือมี [[อัตราบิท]] ที่หลากหลายขึ้นกับขนาดของข้อมูลและคุณภาพเสียง
 
เป็นรูปแบบแฟ้มที่เป็นการบีบอัดข้อมูลแบบมีการสูญเสียข้อมูลบางส่วนออกมา เพื่อให้ปริมาณข้อมูลลดลง แต่ยังคงคุณภาพใกล้เคียงกับสัญญาณเสียงเดิม อาจมีการเปลี่ยนแปลงบ้าง แต่เป็นเพียงเล็กน้อย และในการเข้ารหัสแบบ MP3 เป็นการเข้ารหัสของเพลงเป็นส่วนใหญ่ เพื่อให้สามารถใช้เนื้อที่ได้มากขึ้น และสามารถรวบรวมแฟ้มเพลงหลายๆแฟ้มมารวมอยู่ในรูปของ MP3 ทำให้ไม่สิ้นเปลืองเนื้อที่ในการจัดเก็บข้อมูล
57,022

การแก้ไข