ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จักรพรรดิฮั่นเกาจู่"

* [http://www.dharmniti.co.th/Ahr/Doc/13_03_49.php ว่าด้วยทรัพยากรบุคคล]
{{death|-195|}}
{{ตายปี|348}}
 
[[หมวดหมู่:จักรพรรดิราชวงศ์ฮั่น]]
[[หมวดหมู่:บุคคลที่เกิดในศตวรรษที่ 3 ก่อนคริสตกาล]]
ผู้ใช้นิรนาม