ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| head = [[ถนอม อินทรกำเนิด]]<br>(ผู้ปฏิบัติหน้าที่นายกสภามหาวิทยาลัย)
| ตำแหน่งหัวหน้า = อธิการบดี
| อธิการบดี = [[ผู้ช่วยศาสตราจารย์]][[กนก โตสุรัตน์ ]] <br>(ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี)
| เพลง = ราชภัฏสุรินทร์
| ต้นไม้ =
ผู้ใช้นิรนาม