ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จักรพรรดิอิจิโจ"

* '''จักรพรรดินี''' : [[ฟุจิวะระ โนะ เทชิ]] (977 – 1000) - ธิดาของ [[ฟุจิวะระ โนะ มิชิตะกะ]]
** พระราชธิดาองค์ที่ 1 : [[เจ้าหญิงชูชิ]] (997 – 1049)
** พระราชโอรสองค์ที่ 1 : [[เจ้าชายอะสึยะซุ]] (999 – 1019)
 
* '''จักรพรรดินี''' : [[ฟุจิวะระ โนะ โชชิ]] (988 – 1074) - ธิดาของ [[ฟุจิวะระ โนะ มิชินะงะ]]
** พระราชโอรสองค์ที่ 2 : เจ้าชายอะสึฮิระ ([[จักรพรรดิโกะ-อิชิโจ]]) (1008 – 1036)
** พระราชโอรสองค์ที่ 3 : เจ้าชายอะสึนะงะ ([[จักรพรรดิโกะ-ซุซะกุ]]) (1009 – 1045)
 
 
ผู้ใช้นิรนาม