ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จักรพรรดิอิจิโจ"

 
== พระราชวงศ์ ==
* '''จักรพรรดินี''' : [[ฟุจิวะระ โนะ เทชิ]] (977 – 1000) - ธิดาของ [[ฟุจิวะระ โนะ มิชิตะกะ]]
** พระราชธิดาองค์ที่ 1 : [[เจ้าหญิงชูชิ]] (997 – 1049)
 
* '''จักรพรรดินี''' : [[ฟุจิวะระ โนะ โชชิ]] (988 – 1074) - ธิดาของ [[ฟุจิวะระ โนะ มิชินะงะ]]
 
 
ผู้ใช้นิรนาม