ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จักรพรรดิอิจิโจ"

== แผนผัง ==
{{แผนผังจักรพรรดิญี่ปุ่นลำดับที่ 60-71}}
 
== พระราชวงศ์ ==
* '''จักรพรรดินี''' : [[ฟุจิวะระ โนะ เทชิ]] - ธิดาของ [[ฟุจิวะระ โนะ มิชิตะกะ]]
 
* '''จักรพรรดินี''' : [[ฟุจิวะระ โนะ โชชิ]] - ธิดาของ [[ฟุจิวะระ โนะ มิชินะงะ]]
 
 
ผู้ใช้นิรนาม