ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ผู้ใช้:Nessi5/กระบะทราย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
{{Vb res start 5}}
{{Vb res 51|2 ส.ค.|19:30||–|||||||}}
{{Vb res 51|3 ส.ค.|19:30||–|||||||}}
{{Vb res 51|4 ส.ค.|19:30||–|||||||}}
|}
 
 
{{Vb res start 5}}
{{Vb res 51|2 ส.ค.|15:00||–|||||||}}
{{Vb res 51|3 ส.ค.|15:00||–|||||||}}
{{Vb res 51|4 ส.ค.|15:00||–|||||||}}
|}
 
=====รอบรองชนะเลิศ=====
{{Vb res start 5}}
{{Vb res 51|5 ส.ค.|15:00||–|||||||}}
{{Vb res 51|5 ส.ค.|20:00||–|||||||}}
|}
 
=====รอบชิงอันดับที่ 3=====
{{Vb res start 5}}
{{Vb res 51|6 ส.ค.|15:00||–|||||||}}
|}
 
=====รอบชิงชนะเลิศ=====
{{Vb res start 5}}
{{Vb res 51|6 ส.ค.|20:00||–|||||||}}
|}
 
|11
|align=left|
|-
|- align=center bgcolor=#ffcccc
|12
|align=left|
|-
|- align=center bgcolor=#ccffcc
|13
|align=left|
|23
|align=left|
|-
|- align=center bgcolor=#ffcccc
|24
|align=left|
|-
|- align=center bgcolor=#ccffcc
|25
|align=left|
{{col-2-of-2}}
{{winners|vbw|แชมป์วอลเลย์บอลเวิลด์กรังด์ปรีซ์ 2017||}}
{{col-end}}
 
==วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2017==
===รอบแบ่งกลุ่ม===
====กลุ่ม A====
{{Vb cl header}}
{{Vb cl4 team |p=1 |t={{vbw|PHI}} |mw=0 |mw2=0 |ml=0 |ml2=0 |sw=0 |sl=0 |spw=0 |spl=0}}
{{Vb cl4 team |p=1 |t={{vbw|KAZ}} |mw=0 |mw2=0 |ml=0 |ml2=0 |sw=0 |sl=0 |spw=0 |spl=0}}
{{Vb cl4 team |p=1 |t={{vbw|HKG}} |mw=0 |mw2=0 |ml=0 |ml2=0 |sw=0 |sl=0 |spw=0 |spl=0}}
|}
 
{{Vb res start 7}}
{{Vb res 7|9 ส.ค.|18:00|ASA|{{vbw-rt|HKG}}|–|{{vbw|PHI}}||||||}}
{{Vb res 7|10 ส.ค.|17:30|ASA|{{vbw-rt|KAZ}}|–|{{vbw|HKG}}||||||}}
{{Vb res 7|11 ส.ค.|17:30|ASA|{{vbw-rt|PHI}}|–|{{vbw|KAZ}}||||||}}
|}
 
====กลุ่ม B====
{{Vb cl header}}
{{Vb cl4 team |p=1 |t={{vbw|CHN}} |mw=0 |mw2=0 |ml=0 |ml2=0 |sw=0 |sl=0 |spw=0 |spl=0}}
{{Vb cl4 team |p=1 |t={{vbw|JPN}} |mw=0 |mw2=0 |ml=0 |ml2=0 |sw=0 |sl=0 |spw=0 |spl=0}}
{{Vb cl4 team |p=1 |t={{vbw|AUS}} |mw=0 |mw2=0 |ml=0 |ml2=0 |sw=0 |sl=0 |spw=0 |spl=0}}
|}
 
{{Vb res start 7}}
{{Vb res 7|9 ส.ค.|15:00|MSC|{{vbw-rt|JPN}}|–|{{vbw|AUS}}||||||}}
{{Vb res 7|10 ส.ค.|12:30|ASA|{{vbw-rt|CHN}}|–|{{vbw|JPN}}||||||}}
{{Vb res 7|11 ส.ค.|15:00|MSC|{{vbw-rt|AUS}}|–|{{vbw|CHN}}||||||}}
|}
 
====กลุ่ม C====
{{Vb cl header}}
{{Vb cl4 team |p=1 |t={{vbw|KOR}} |mw=0 |mw2=0 |ml=0 |ml2=0 |sw=0 |sl=0 |spw=0 |spl=0}}
{{Vb cl4 team |p=1 |t={{vbw|VIE}} |mw=0 |mw2=0 |ml=0 |ml2=0 |sw=0 |sl=0 |spw=0 |spl=0}}
{{Vb cl4 team |p=1 |t={{vbw|SRI}} |mw=0 |mw2=0 |ml=0 |ml2=0 |sw=0 |sl=0 |spw=0 |spl=0}}
{{Vb cl4 team |p=1 |t={{vbw|NZL}} |mw=0 |mw2=0 |ml=0 |ml2=0 |sw=0 |sl=0 |spw=0 |spl=0}}
|}
 
{{Vb res start 7}}
{{Vb res 7|9 ส.ค.|12:30|ASA|{{vbw-rt|KOR}}|–|{{vbw|NZL}}||||||}}
{{Vb res 7|9 ส.ค.|18:00|MSC|{{vbw-rt|VIE}}|–|{{vbw|SRI}}||||||}}
{{Vb res 7|10 ส.ค.|15:00|MSC|{{vbw-rt|KOR}}|–|{{vbw|SRI}}||||||}}
{{Vb res 7|10 ส.ค.|17:30|MSC|{{vbw-rt|NZL}}|–|{{vbw|VIE}}||||||}}
{{Vb res 7|11 ส.ค.|12:30|ASA|{{vbw-rt|KOR}}|–|{{vbw|VIE}}||||||}}
{{Vb res 7|11 ส.ค.|17:30|MSC|{{vbw-rt|SRI}}|–|{{vbw|NZL}}||||||}}
|}
 
====กลุ่ม D====
{{Vb cl header}}
{{Vb cl4 team |p=1 |t={{vbw|THA}} |mw=0 |mw2=0 |ml=0 |ml2=0 |sw=0 |sl=0 |spw=0 |spl=0}}
{{Vb cl4 team |p=1 |t={{vbw|TPE}} |mw=0 |mw2=0 |ml=0 |ml2=0 |sw=0 |sl=0 |spw=0 |spl=0}}
{{Vb cl4 team |p=1 |t={{vbw|IRI}} |mw=0 |mw2=0 |ml=0 |ml2=0 |sw=0 |sl=0 |spw=0 |spl=0}}
{{Vb cl4 team |p=1 |t={{vbw|MDV}} |mw=0 |mw2=0 |ml=0 |ml2=0 |sw=0 |sl=0 |spw=0 |spl=0}}
|}
 
{{Vb res start 7}}
{{Vb res 7|9 ส.ค.|12:30|MSC|{{vbw-rt|TPE}}|–|{{vbw|IRI}}||||||}}
{{Vb res 7|9 ส.ค.|15:00|ASA|{{vbw-rt|THA}}|–|{{vbw|MDV}}||||||}}
{{Vb res 7|10 ส.ค.|12:30|MSC|{{vbw-rt|MDV}}|–|{{vbw|TPE}}||||||}}
{{Vb res 7|10 ส.ค.|15:00|ASA|{{vbw-rt|THA}}|–|{{vbw|IRI}}||||||}}
{{Vb res 7|11 ส.ค.|12:30|MSC|{{vbw-rt|IRI}}|–|{{vbw|MDV}}||||||}}
{{Vb res 7|11 ส.ค.|15:00|ASA|{{vbw-rt|THA}}|–|{{vbw|TPE}}||||||}}
|}
 
===รอบจัดอันดับ===
====กลุ่ม E====
{{Vb cl header}}
{{Vb cl4 team |p=1 |t=1A |mw=0 |mw2=0 |ml=0 |ml2=0 |sw=0 |sl=0 |spw=0 |spl=0}}
{{Vb cl4 team |p=1 |t=2A |mw=0 |mw2=0 |ml=0 |ml2=0 |sw=0 |sl=0 |spw=0 |spl=0}}
{{Vb cl4 team |p=1 |t=1C |mw=0 |mw2=0 |ml=0 |ml2=0 |sw=0 |sl=0 |spw=0 |spl=0}}
{{Vb cl4 team |p=1 |t=2C |mw=0 |mw2=0 |ml=0 |ml2=0 |sw=0 |sl=0 |spw=0 |spl=0}}
|}
 
{{Vb res start 7}}
{{Vb res 7|13 ส.ค.|10:00|ASA|1A|–|2C||||||}}
{{Vb res 7|13 ส.ค.|17:30|ASA|1C|–|2A||||||}}
{{Vb res 7|14 ส.ค.|12:30|ASA|1A|–|1C||||||}}
{{Vb res 7|14 ส.ค.|17:30|ASA|2A|–|2C||||||}}
|}
 
====กลุ่ม F====
{{Vb cl header}}
{{Vb cl4 team |p=1 |t=1B |mw=0 |mw2=0 |ml=0 |ml2=0 |sw=0 |sl=0 |spw=0 |spl=0}}
{{Vb cl4 team |p=1 |t=2B |mw=0 |mw2=0 |ml=0 |ml2=0 |sw=0 |sl=0 |spw=0 |spl=0}}
{{Vb cl4 team |p=1 |t=1D |mw=0 |mw2=0 |ml=0 |ml2=0 |sw=0 |sl=0 |spw=0 |spl=0}}
{{Vb cl4 team |p=1 |t=2D |mw=0 |mw2=0 |ml=0 |ml2=0 |sw=0 |sl=0 |spw=0 |spl=0}}
|}
 
{{Vb res start 7}}
{{Vb res 7|13 ส.ค.|12:30|ASA|1D|–|2B||||||}}
{{Vb res 7|13 ส.ค.|15:00|ASA|1B|–|2D||||||}}
{{Vb res 7|14 ส.ค.|10:00|ASA|2B|–|2D||||||}}
{{Vb res 7|14 ส.ค.|15:00|ASA|1B|–|1D||||||}}
|}
 
====กลุ่ม G====
{{Vb cl header}}
{{Vb cl4 team |p=1 |t=3A |mw=0 |mw2=0 |ml=0 |ml2=0 |sw=0 |sl=0 |spw=0 |spl=0}}
{{Vb cl4 team |p=1 |t=3C |mw=0 |mw2=0 |ml=0 |ml2=0 |sw=0 |sl=0 |spw=0 |spl=0}}
{{Vb cl4 team |p=1 |t=4C |mw=0 |mw2=0 |ml=0 |ml2=0 |sw=0 |sl=0 |spw=0 |spl=0}}
|}
 
{{Vb res start 7}}
{{Vb res 7|13 ส.ค.|10:00|MSC|3A|–|4C||||||}}
{{Vb res 7|14 ส.ค.|12:30|MSC|3A|–|3C||||||}}
|}
 
====กลุ่ม H====
{{Vb cl header}}
{{Vb cl4 team |p=1 |t=3B |mw=0 |mw2=0 |ml=0 |ml2=0 |sw=0 |sl=0 |spw=0 |spl=0}}
{{Vb cl4 team |p=1 |t=3D |mw=0 |mw2=0 |ml=0 |ml2=0 |sw=0 |sl=0 |spw=0 |spl=0}}
{{Vb cl4 team |p=1 |t=4D |mw=0 |mw2=0 |ml=0 |ml2=0 |sw=0 |sl=0 |spw=0 |spl=0}}
|}
 
{{Vb res start 7}}
{{Vb res 7|13 ส.ค.|12:30|MSC|3B|–|4D||||||}}
{{Vb res 7|14 ส.ค.|10:00|MSC|3B|–|3D||||||}}
|}
 
===รอบชิงอันดับที่ 9–14===
====รอบชิงอันดับที่ 13====
{{Vb res start 5}}
{{Vb res 51|15 ส.ค.|10:00|3G|–|3H||||||}}
|}
 
{{Round4-with third
|RD1=รอบจัดอันดับ 9–12
|RD2=รอบชิงอันดับที่ 9
|Consol=รอบชิงอันดับที่ 11
<!--Date-Place|Team 1|Score 1|Team 2|Score 2 -->
|15 สิงหาคม - [[มันทินลูปา]]|1G||2H|
|15 สิงหาคม - [[มันทินลูปา]]|1H||2G|
|16 สิงหาคม - [[มันทินลูปา]]||||
|16 สิงหาคม - [[มันทินลูปา]]||||
}}
 
====รอบจัดอันดับ 9–12====
{{Vb res start 5}}
{{Vb res 51|15 ส.ค.|12:30|1G|–|2H||||||}}
{{Vb res 51|15 ส.ค.|15:00|1H|–|2G||||||}}
|}
 
====รอบชิงอันดับที่ 11====
{{Vb res start 5}}
{{Vb res 51|16 ส.ค.|10:00||–|||||||}}
|}
 
====รอบชิงอันดับที่ 9====
{{Vb res start 5}}
{{Vb res 51|16 ส.ค.|12:30||–|||||||}}
|}
 
===รอบสุดท้าย===
{{Round8-with third
|RD1=รอบก่อนรองชนะเลิศ
|RD2=รอบรองชนะเลิศ
|RD3=รอบชิงชนะเลิศ
|Consol=รอบชิงอันดับที่ 3
<!--Date-Place|Team 1|Score 1|Team 2|Score 2 -->
|15 สิงหาคม - [[ไบนาน]]|1E||4F|
|15 สิงหาคม - [[ไบนาน]]|2F||3E|
|15 สิงหาคม - [[ไบนาน]]|1F||4E|
|15 สิงหาคม - [[ไบนาน]]|2E||3F|
<!--semi finals -->
|16 สิงหาคม - [[ไบนาน]]||||
|16 สิงหาคม - [[ไบนาน]]||||
<!--third place -->
|17 สิงหาคม - [[ไบนาน]]||||
<!--final -->
|17 สิงหาคม - [[ไบนาน]]||||
}}
 
{{Round4-with third
|RD1=รอบจัดอันดับ 5–8
|RD2=รอบชิงอันดับที่ 5
|Consol=รอบชิงอันดับที่ 7
<!--Date-Place|Team 1|Score 1|Team 2|Score 2 -->
|16 สิงหาคม - [[ไบนาน]]||||
|16 สิงหาคม - [[ไบนาน]]||||
<!--third place -->
|17 สิงหาคม - [[ไบนาน]]||||
<!--final -->
|17 สิงหาคม - [[ไบนาน]]||||
}}
 
====รอบก่อนรองชนะเลิศ====
{{Vb res start 5}}
{{Vb res 51|15 ส.ค.|10:00|1E|-|4F||||||}}
{{Vb res 51|15 ส.ค.|12:30|1F|-|4E||||||}}
{{Vb res 51|15 ส.ค.|15:00|2E|-|3F||||||}}
{{Vb res 51|15 ส.ค.|17:30|2F|-|3E||||||}}
|}
 
====รอบจัดอันดับ 5–8====
{{Vb res start 5}}
{{Vb res 51|16 ส.ค.|10:00||-|||||||}}
{{Vb res 51|16 ส.ค.|12:30||-|||||||}}
|}
 
====รอบรองชนะเลิศ====
{{Vb res start 5}}
{{Vb res 51|16 ส.ค.|15:00||-|||||||}}
{{Vb res 51|16 ส.ค.|17:30||-|||||||}}
|}
 
====รอบชิงอันดับที่ 7====
{{Vb res start 5}}
{{Vb res 51|17 ส.ค.|10:00||-|||||||}}
|}
 
====รอบชิงอันดับที่ 5====
{{Vb res start 5}}
{{Vb res 51|17 ส.ค.|12:30||-|||||||}}
|}
 
====รอบชิงอันดับที่ 3====
{{Vb res start 5}}
{{Vb res 51|17 ส.ค.|15:00||-|||||||}}
|}
 
====รอบชิงชนะเลิศ====
{{Vb res start 5}}
{{Vb res 51|17 ส.ค.|17:30||-|||||||}}
|}
 
===อันดับการแข่งขัน===
{{col-begin}}
{{col-2}}
{| class="wikitable" style="text-align: center;"
!width=40|อันดับ
!width=180|ทีม
|- align=center
|{{Gold1}}
|
|- align=center
|{{Silver2}}
|
|- align=center
|{{Bronze3}}
|
|- align=center
| 4
|
|- align=center
| 5
|
|- align=center
| 6
|
|- align=center
| 7
|
|- align=center
| 8
|
|- align=center
| 9
|
|- align=center
| 10
|
|- align=center
| 11
|
|- align=center
| 12
|
|- align=center
| 13
|
|- align=center
| 14
|
|- align=center
|}
{{col-2}}
{{winners|vbw|แชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2017||}}
{{col-end}}
 
3,717

การแก้ไข