ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จักรพรรดินีโคเก็ง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| name = จักรพรรดินีโคเก็ง/จักรพรรดินีโชโตะกุ
| birth = ค.ศ. 718
| death = 28 สิงหาคม ค.ศ. 770
| พระอิสริยยศ = เจ้าหญิงอาเบะ-ฮิเมะ<br>สมเด็จพระจักรพรรดินีแห่งญี่ปุ่น<br>สมเด็จพระจักรพรรดินี พระพันปีหลวง
|predecessor = [[จักรพรรดิโชมุ|โชมุ]] (จักรพรรดิองค์ที่ 45) <br> [[จักรพรรดิจุนนิง|จุนนิง]] (จักรพรรดิองค์ที่ 47)
ผู้ใช้นิรนาม