ผลต่างระหว่างรุ่นของ "จักรพรรดินีโคเก็ง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
บรรทัด 7:
| death = ค.ศ. 770
| พระอิสริยยศ = เจ้าหญิงอาเบะ-ฮิเมะ<br>สมเด็จพระจักรพรรดินีแห่งญี่ปุ่น<br>สมเด็จพระจักรพรรดินี พระพันปีหลวง
|predecessor = [[สมเด็จพระจักรพรรดิโชมุ|โชมุ]] (จักรพรรดิองค์ที่ 45) <br> [[จักรพรรดิจุนนิง|จุนนิง]] (จักรพรรดิองค์ที่ 47)
|successor = [[จักรพรรดิจุนนิง|จุนนิง]] (จักรพรรดิองค์ที่ 47) <br> [[จักรพรรดิโคนิง|โคนิง]] (จักรพรรดิองค์ที่ 49)
| father = [[สมเด็จพระจักรพรรดิโชมุ]]
| mother = [[จักรพรรดินีโคเมียว]]
บรรทัด 18:
| ทรงราชย์ =
| พิธีบรมราชาภิเษก =
| reign = '''ครองราชย์''' <br> ครั้งที่ 1 : 19 สิงหาคม 749 – 7 กันยายน 758 <br> ครั้งที่ 2 : 6 พฤศจิกายน 764 – 28 สิงหาคม 770
| รัชกาลก่อนหน้า =
| รัชกาลถัดมา =
ผู้ใช้นิรนาม