ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วัดกลางสุรินทร์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| full_name = วัดกลางสุรินทร์
| common_name = วัดกลาง อำเภอเมืองสุรินทร์ / วัดกลางสุรินทร์
| image_temple =[[File:ตราวัดกลางสุรินทร์.tif|240px]]
| short_describtion =
| type_of_place = วัดราษฎร์
| '''ลำดับ''' || '''รูป''' || '''รายนาม / สมณศักดิ์''' || width=25%|'''ดำรงตำแหน่ง''' || width=15%| '''ถึง'''
|-
| bgcolor = "#E9E9E9"| '''1''' || [['พระอาจารย์แก้วFile:ตราวัดกลางสุรินทร์.tif|80px]]|| '''พระอาจารย์แก้ว ''' || ประมาณ [[พ.ศ. 2440]] || [[พ.ศ. 2450]]
|-
| bgcolor = "#E9E9E9"| '''2''' ||[[File:ตราวัดกลางสุรินทร์.tif|80px]]|| '''พระอาจารย์น้อม '''|| ประมาณ[[ พ.ศ. 2450]] || [[พ.ศ. 2453]]
|-
| bgcolor = "#E9E9E9"| '''3''' ||[[File:ตราวัดกลางสุรินทร์.tif|80px]]|| '''พระอาจารย์โหย '''|| ประมาณ[[ พ.ศ. 2453]] || [[พ.ศ. 2455 ]]
|-
| bgcolor = "#E9E9E9"| '''4''' ||[[File:ตราวัดกลางสุรินทร์.tif|80px]]|| '''พระอาจารย์ใบ ''' || ประมาณ[[ พ.ศ. 2455]] || [[พ.ศ. 2460 ]]
|-
| bgcolor = "#E9E9E9"| '''5''' ||[[File:ตราวัดกลางสุรินทร์.tif|80px]]|| '''พระอาจารย์มี''' || ประมาณ [[พ.ศ. 2460 ]]|| พ.ศ. 2464
|-
| bgcolor = "#E9E9E9"| '''6''' ||[[File:ตราวัดกลางสุรินทร์.tif|80px]]|| '''พระอาจารย์ทิน ''' || ประมาณ พ.ศ. 2464 || [[พ.ศ. 2475 ]]
|-
| bgcolor = "#E9E9E9"| '''7''' ||[[File:ตราวัดกลางสุรินทร์.tif|80px]]|| '''พระประภากรคณาจารย์ (เดื่อ ปภากโร) ''' || [[พ.ศ. 2475]] || [[พ.ศ. 2506]]
|-
| bgcolor = "#E9E9E9"| '''8''' ||[[File:ตราวัดกลางสุรินทร์.tif|80px]]|| '''[[พระราชสิทธิโกศล (เทพ นนฺโท)]]''' || [[พ.ศ. 2506]] || [[พ.ศ. 2539 ]]
|-
| bgcolor = "#E9E9E9"| '''9''' ||[[File:ตราวัดกลางสุรินทร์.tif|80px]]|| '''[[พระครูบรรณสารโกวิท (แป สุปญฺโญ)]]''' || [[พ.ศ. 2539]] || [[พ.ศ. 2550]]
|-
| bgcolor = "#E9E9E9"| '''10''' ||[[File:พระครูปริยัติกิจธำรง (สมหวัง)|80px]]|| '''[[พระครูปริยัติกิจธำรง (สมหวัง อคฺคเสโน)]]''' || [[พ.ศ. 2550]] || ปัจจุบัน
|-
|}
107

การแก้ไข