ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ขวัญเรือน"

 
== รายชื่อนักแสดงศิลปินที่เคยขึ้นปกนิตยสารขวัญเรือน==
{{บทความหลัก2|รายนามนักแสดงศิลปินที่เคยขึ้นปกนิตยสารขวัญเรือน}}
 
นิตยสารขวัญเรือนออกมานับตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2511 จนถึงปัจจุบันรวมทั้งสิ้น 1096 ฉบับ ในแต่ละฉบับมีภาพปก นักแสดงศิลปินขึ้นปกที่แตกต่างกัน
ผู้ใช้นิรนาม