ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รังษีนภดล ยุคล"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* นายรังษิดล สนิทวงศ์ ณ อยุธยา (16 ธ.ค. 2502 - )
* นายตรรค สนิทวงศ์ ณ อยุธยา (20 เม.ย. 2506 - )
 
คุณหญิงรังษีนภดล ยุคล ถึงแก่อนิจกรรม ในเวลา 20.00 นาฬิกา ของวันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560 สิริอายุได้ 79 ปี
 
ผู้ใช้นิรนาม