ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เจ้าชายแอกเซิลแห่งเดนมาร์ก"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| พระอัครมเหสี =
| พระมเหสี =
| พระสวามีพระชายา = [[เจ้าหญิงมาร์กาเรธาแห่งเดนมาร์ก]]
| พระโอรส/ธิดา = [[เจ้าชายจอร์จ วัลเดมาร์แห่งเดนมาร์ก]]<br>[[เคานต์เฟล์มมิง วัลเดมาร์แห่งโรเซินบอร์ก]]
| ราชวงศ์ = [[ราชวงศ์ชเลสวิก-โฮลชไตน์-ซอนเดอร์บวร์ก-กลึคสบวร์ก|กลึคสบวร์ก]]
ผู้ใช้นิรนาม