เพิ่มขึ้น 298 ไบต์ ,  5 ปีที่แล้ว
(+morhom->iconv)
** เพื่อให้ google bot สามารถตามมา index ข้อมูลจากหนังสือชี้ชวนนี้ได้.
*** เพื่ออาศัย google ในการแปลงหนังสือชี้ชวนที่เป็น .doc (ของ บ. อื่นส่วนใหญ่เค้าทำเป็น pdf กันหมด, มีแต่ ปตท. ที่ดันทำเป็น .doc) ให้เป็น html ได้.
* Ans 2007-06-14T14:29:12: แอบเพิ่ม link tor mirror site ในหน้า[[https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%94%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%A2:%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C_%28%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%29&diff=next&oldid=598050 พูดคุย:ทอร์]] เพื่อ แอบแฝงการต่อต้านการ block website ไปในตัว.
4,608

การแก้ไข