เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

# พระเจ้าสุสุนาค
# พระเจ้ากาฬาโศก
# พระเจ้าภัทรเสนมหานันทิ
 
การสิ้นสุดของราชวงศ์สุสุนาค เกิดจากมหาโจรนายนันทะก่อรัฐประหารซึ่งเป็นลูกนอกสมรสของพระเจ้ามหานันทิที่เกิดกับหญิงโสเภณี นายนันทะทำการฆ่าพระเจ้านันทิและตั้งราชวงศ์นันทะขึ้น
 
=== ราชวงศ์นันทะ ===
ผู้ใช้นิรนาม