ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภัครมัย โปตระนันท์"

=== ผลงานละครโทรทัศน์ ===
{| class="wikitable" width = 100%
! colspan="6" style="background: Pink;" | ละครโทรทัศน์
|- bgcolor="#CCCCCC" align="center"
|-
!ปี พ.ศ.!!เรื่อง!!ออกอากาศ!!รับบทเป็น!!แสดงคู่กับ!!หมายเหตุ
=== ภาพยนตร์ ===
{| class="wikitable" width = 30%
! colspan="4" style="background: #F7B8DC;" | ภาพยนตร์
|- bgcolor="#FCD6EC" align="center"
|-
! พ.ศ. !! เรื่อง !! รับบทเป็น !!หมายเหตุ
ผู้ใช้นิรนาม