ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอบางซ้าย"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
|-
| align=center |1 || ปลายกลัด
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 4,547
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 4,573
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 4,595
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 4,624
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 4,641
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 4,727
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 4,706
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 4,716
| align=right | 4,722
|-
| align=center |2 || เทพมงคล
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,842
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 3,830
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,844
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,811
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 3,827
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 3,847
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,882
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,870
| align=right | 3,863
|-
| align=center |3 || บางซ้าย
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,439
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 3,403
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 3,409
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,436
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 3,408
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 3,412
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 3,418
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,470
| align=right | 3,378
|-
| align=center |4 || ตาเล่า
| style="background-color:#f96cfc;" align="right"| 2,853
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,843
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 2,843
| style="background-color:#f96cfc;" align="right"| 2,857
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,851
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 2,841
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,851
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,846
| align=right | 2,836
|-
| align=center |5 || แก้วฟ้า
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 2,424
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 2,428
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 2,460
| style="background-color:#f96cfc;" align="right"| 2,474
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,473
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 2,451
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 2,475
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 2,476
| align=right | 2,526
|-
| align=center |6 || วังพัฒนา
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 2,291
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,315
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,304
| style="background-color:#f96cfc;" align="right"| 2,299
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 2,299
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 2,307
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,332
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,327
| align=right | 2,304
|- class="sortbottom"
| align=center style="background:#cccccc;" | — ||style="background:#cccccc;"| รวม ||align=right style="background:#cccccc;" | 19,396 ||align=right style="background:#cccccc;" | 109,951 || align=right style="background:#cccccc;" | 109,281 || align=right style="background:#cccccc;" | 108,746 || align=right style="background:#cccccc;" | 108,264 || align=right style="background:#cccccc;" | 107,510 || align=right style="background:#cccccc;" | 106,840 || align=right style="background:#cccccc;" | 106,171 || align=right style="background:#cccccc;" | 105,647 ||
1,238

การแก้ไข