ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ร้านนายอินทร์"

|| ไม่มีผลงานได้รับรางวัล
|-
| 2556<ref>http://www.komchadluek.net/news/culture/168729</ref> || ไม่มีผลงานได้รับรางวัล
| 2556 || ... || ... || ... || ... || ... || ...
|| หนังสือภาพสำหรับเด็กยอดเยี่ยม ได้แก่ มัลกี้กลัวความมืด โดย คัจฉกุล แก้วเกศ || ไม่มีผลงานได้รับรางวัล || เรื่องสั้นยอดเยี่ยม ได้แก่ จุนอิจิ กับคอร์ปัส แคลโลซัม ในตอนที่การกระจัดเท่ากับศูนย์ โดย ณฐกร กิจมโนมัย || กวีนิพนธ์ยอดเยี่ยม ได้แก่ บ้านไม่มีใครอยู่ โดย อังคาร จันทาทิพย์ || ไม่มีผลงานได้รับรางวัล
|-
| 2557 || ... || ... || ... || ... || ... || ...
77

การแก้ไข