ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ร้านนายอินทร์"

| 2557 || ... || ... || ... || ... || ... || ...
|-
| 2558<ref>http://www.mbookstore.com/news/254/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%B2-%E2%80%9C%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E2%80%9D-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD-%E2%80%9C%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E2%80%9D-%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%9C%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94-%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88-%E0%B9%91%E0%B9%96-/</ref> || สารคดียอดเยี่ยม ได้แก่ สะกดรอยสินไซ โดย นัทธ์หทัย วนาเฉลิม
| 2558 || ... || ... || ... || ... || ... || ...
|| หนังสือภาพสำหรับเด็กยอดเยี่ยม ได้แก่ มีใครอยู่มั้ย โดย ปิยา วัชระสวัสดิ์ || ไม่มีผลงานได้รับรางวัล
|| เรื่องสั้น รางวัลยอดเยี่ยม ได้แก่ จะขอรับผิดทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว โดย จิดานันท์ เหลืองเพียรสมุท || กวีนิพนธ์ รางวัลยอดเยี่ยม ได้แก่ สก๊อย โดย สมหญิง || ไม่มีผลงานได้รับรางวัล
|}
 
77

การแก้ไข