ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอบางขัน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| align=center |1 || บ้านลำนาว
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 16,284
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 16,168
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 15,984
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 15,885
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 15,595
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 15,346
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 15,085
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 14,776
| align=right | 14,508
|-
| align=center |2 || บางขัน
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,973
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,946
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,877
| style="background-color:#f96cfc;" align="right"| 13,755
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,598
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,409
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 13,191
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,999
| align=right | 12,939
|-
| align=center |3 || วังหิน
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,002
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,986
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,964
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,902
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,848
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,698
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,637
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,564
| align=right | 8,470
|-
| align=center |4 || บ้านนิคม
| style="background-color:#f96cfc;" align="right"| 7,655
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,652
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,649
| style="background-color:#f96cfc;" align="right"| 7,584
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,446
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,376
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,269
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 7,128
| align=right | 7,073
|- class="sortbottom"
| align=center style="background:#cccccc;" | — ||style="background:#cccccc;"| รวม ||align=right style="background:#cccccc;" | 47,914 ||align=right style="background:#cccccc;" | 109,951 || align=right style="background:#cccccc;" | 109,281 || align=right style="background:#cccccc;" | 108,746 || align=right style="background:#cccccc;" | 108,264 || align=right style="background:#cccccc;" | 107,510 || align=right style="background:#cccccc;" | 106,840 || align=right style="background:#cccccc;" | 106,171 || align=right style="background:#cccccc;" | 105,647 ||
1,238

การแก้ไข