ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วาทิต โสภา"

ป้ายกำกับ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
| align = "center"| [[ข้ามาคนเดียว]] || align = "center"| มไหศวรรย์ || align = "center"|
|-
| rowspan = "3" align = "center"| 2560 ||align="center"| [[เรือนพะยอม]] ||align="center"| ดรล (ปัจจุบัน) / ภูมิ (อดีต) ||align="center"| [[onOn Air]]
|-
| align = "center"| [[มหาหิน]] || align = "center"| ร.ต.ท. ทิม ไทรทอง || align = "center"| รอออกอากาศ
ผู้ใช้นิรนาม