ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เก้าอี้ขาวในห้องแดง"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
บรรทัด 21:
{| class="wikitable"
|-
! '''ปี''' || '''พ.ศ. 2527''' || '''พ.ศ. 2542''' || '''พ.ศ. 25562566''' || '''พ.ศ. 2561'''
|-
| '''สถานีออกอากาศ''' || [[ช่อง 3]] || [[ช่อง 3]] || มีเดีย แชนแนล || [[ช่อง 7]]
|-
| '''ผู้จัดละคร''' || [[มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช]] || [[มยุรฉัตร เหมือนประสิทธิเวช|เมคเกอร์ กรุ๊ป]] || [[นุติ เขมะโยธิน|มีเดีย สตูดิโอ]] || [[เขมิศรา พลเดช|พลเดชโจ๊กเกอร์]]
|-
| '''ผู้กำกับการแสดง''' || [[เริงศิริ ลิมอักษร]] || [[ชนะ คราประยูร]] || ราเมศ เรืองประทุม || [[เขมิศรา พลเดช]]<br>[[ศนันธฉัตร ธนพัฒน์พิศาล]]
|-
| '''บทโทรทัศน์''' || ฉัตรลดา || นรอินทร์ || Ai Baa || [[เป็ด เชิญยิ้ม]]
|-
| '''เพลงประกอบละคร''' || [[เพียงความทรงจำ]] ขับร้อง<br>โดย [[ชัยรัตน์ เทียบเทียม]] || colspan = "2" align = "center"| [[เพียงความทรงจำ]] และ [[เพื่อน]]<br> ขับร้องโดย ศิลปินกลุ่ม[[พอง พอง]] ||
|-
| '''วันเวลาออกอากาศ''' || จันทร์-อาทิตย์ 21.00 น. || จันทร์-อังคาร 20.20 น. || ศุกร์-อาทิตย์ 18.30 น.
|-
| อินทร || [[นพพล โกมารชุน]] || [[พล ตัณฑเสถียร]] || จีรภัทร สาทอง || [[ชานน สันตินธรกุล]]
|-
| ละเวง || [[มยุรา ธนะบุตร]] || [[สิริยากร พุกกะเวส]] || ธนพร ปุกกูล || [[อาทิตยา เครก]]
|-
| บูรพา || [[ศรัณยู วงษ์กระจ่าง]] || [[นิธิ สมุทรโคจร]] || [[เปรมวิชช์ ธาดาไชโยสิทธิ์]] || [[ธาวิน เยาวพลกุล]]
|-
| สาวิตรี || [[อุทุมพร ศิลาพันธ์]] || [[คลาวเดีย จักรพันธุ์]] || ภวิตา บุญทรัพย์ || [[นฤภรกมล ฉายแสง]]
|-
| ตะวันฉาย || [[ยุรนันท์ ภมรมนตรี]] || [[บัณฑิต สาวแก้ว]] || แกล้วกล้า ธนาวุฒิวร || [[วงศ์รวี นทีธร]]
|-
| จิตดี || [[ชลิต เฟื่องอารมย์]] || [[ภาณุเดช วัฒนสุชาติ]] || [[สุรวุฑ ไหมกัน]] || [[กฤษณภูมิ พิบูลสงคราม]]
|-
| - || || || || [[วิชัย จงประสิทธิ์พร]]
|-
| - || || || || [[จีระศักดิ์ ปิ่นสุวรรณ]]
|-
| - || || || || [[สุเชาว์ พงษ์วิไล]]
|-
| - || || || || [[วิวัฒน์ ผสมทรัพย์]]
|-
| - || || || || [[กฤษย์ อัทธเสรี]]
|-
| - || || || || [[วิศิษฐ์ ยุตติยงค์]]
|-
| - || || || || [[ภัสสร บุณยเกียรติ]]
|-
| - || || || || [[อรสา อิศรางกูร ณ อยุธยา]]
|-
|}
14

การแก้ไข