ผลต่างระหว่างรุ่นของ "บ่วงวันวาร"

ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
* [[ภูธเนศ หงษ์มานพ]] รับบทเป็น ภูมิ/กัลป์
* [[เก็จมณี วรรธนะสิน]] รับบทเป็น เดือน/มณฑิรา
* [[ภัคจีรา วรรณสุทธิ์]] รับบทเป็น พิศ/วัลยา (นางร้าย)
* [[ภูริ หิรัญพฤกษ์]] รับบทเป็น ทศ/ตะวัน
* [[นพัตฏ์ธร มัททวีวงศ์|นพชัย มัททวีวงศ์]] รับบทเป็น นิรุตติ์
ผู้ใช้นิรนาม