ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอนาแห้ว"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| style="background-color:#f96;" align="right"| 3,063
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,066
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 3,020
| align=right | 2,990
|-
| align=center |2 || เหล่ากอหก
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,273
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,269
| style="background-color:#f96cfc;" align="right"| 2,255
| align=right | 2,216
|-
| align=center |3 || นาพึง
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,090
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,077
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 2,076
| align=right | 2,079
|-
| align=center |4 || นาแห้ว
| style="background-color:#f96;" align="right"| 2,047
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,071
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 2,059
| align=right | 2,053
|-
| align=center |5 || แสงภา
| style="background-color:#f96;" align="right"| 1,825
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,831
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 1,803
| align=right | 1,802
|- class="sortbottom"
| align=center style="background:#cccccc;" | — ||style="background:#cccccc;"| รวม ||align=right style="background:#cccccc;" | 11,575 ||align=right style="background:#cccccc;" | 15011,712557 || align=right style="background:#cccccc;" | 15011,184477 || align=right style="background:#cccccc;" | 14911,836451 || align=right style="background:#cccccc;" | 14911,676398 || align=right style="background:#cccccc;" | 14911,092362 || align=right style="background:#cccccc;" | 14811,798298 || align=right style="background:#cccccc;" |148,066 || align=right style="background:#cccccc;" | 14711,396 ||
|}
 
1,238

การแก้ไข