ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หม่อมเจ้าสุวินิต กิติยากร"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| ราชวงศ์ = [[ราชวงศ์จักรี|จักรี]]
| วันประสูติ = 4 มีนาคม พ.ศ. 2458
| วันสิ้นพระชนม์ชีพิตักษัย = {{วันตายและอายุ|2523|3|29|2458|3|4}}
| พระอิสริยยศ =
| ฐานันดรศักดิ์ = หม่อมเจ้า
| พระราชบิดา = [[พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้ากิติยากรวรลักษณ์ กรมพระจันทบุรีนฤนาถ]]
| พระมารดา = หม่อมละเมียด กิติยากร ณ อยุธยา
| พระชายา = [[พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทธสิริโสภา]]
| พระราชโอรส/ธิดา =หม่อมราชวงศ์สุนิดา กิติยากร<br>หม่อมราชวงศ์เสาวนิต กิติยากร
}}
 
ผู้ใช้นิรนาม