ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จพระอริยวงษญาณ (ด่อน)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| ตำแหน่ง = [[รายพระนามสมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์|สมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์]]
| จำนวนตำแหน่ง =
| ก่อนหน้า = [[สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (สุก ญาณสังวร)|สมเด็จพระอริยวงษญาณ</br>สมเด็จพระสังฆราช</br> (สุก ญาณสังวร)]]
| จำนวนก่อนหน้า =
| ถัดไป = [[สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (นาค)|สมเด็จพระอริยวงษญาณ</br>สมเด็จพระสังฆราช</br> (นาค)]]
| จำนวนถัดไป =
| ช่วงเวลา = [[พ.ศ. 2365]] - [[พ.ศ. 2385]]
423

การแก้ไข