ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พิษวิทยา"

เพิ่มขึ้น 2,873 ไบต์ ,  3 ปีที่แล้ว
7.อย่าทิ้งภาชนะที่บรรจุสารเคมี หรือสารพิษลงไปในแม่น้ำ ลำธาร <br />
8.ภาชนะที่บรรจุสารเคมีหรือสารพิษ เมื่อใช้หมดแล้วให้ฝังดินหรือทำลายโดยทันที
== วิธีการปฏิบัติเมื่อถูกสารพิษ ==
1.เมื่อสารพิษเข้าทางผิวหนัง<br />
1.1.ต้องรีบล้างด้วยน้ำสะอาดมากๆ<br />
1.2.หากถูกสารเคมีที่เป็นกรดต้องล้างด้วยน้ำสะอาดและล้างด้วยสารละลายอิ่มตัวของโซเดียมไบคาร์บอเนต<br />
1.3.หากถูกสารเคมีที่เป็นด่างต้องล้างด้วยน้ำสะอาดและล้างด้วยสารละลายของกรดน้ำส้ม<br />
1.4.หากสารเคมีีมีกรดหรือด่างเข้าตาต้องรีบล้างออกด้วยน้ำสะอาดและลืมตาในน้ำสะอาดแล้วรีบนำส่งแพทย์ทันที<br />
2.เมื่อสารพิษเข้าทางปาก<br />
2.1.พยายามทำให้อาเจียรออกมาโดยใช้น้ำอุ่นมากๆกลั้วคอ แต่ถ้ากินกรดหรือด่างเข้าไปห้ามทำให้อาเจียร แต่ถ้าทราบว่ากินกรดเข้าไปให้กินน้ำสบู่อ่อนๆ แต่ถ้ากินด่างเข้าไปให้กินน้ำส้มสายชูอ่อนๆหรือน้ำส้มคั้น แล้วรีบนำส่งโรงพยาบาล<br />
2.2.รีบให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย แล้วรีบนำส่งโรงพยาบาลทันที<br />
2.3.ถ้าผู้ป่วยหมดสติ ใช้เป่าลมเข้าทางปาก ทางจมูก แล้วนำส่งโรงพยาบาล ถ้าผู้ป่วยรู้สึกตัวแล้ว ให้ทำให้ผู้ป่วยอาเจียรทันที<br />
3.เมื่อสารพิษเข้าทางจมูก<br />
3.1.ควรนำผู้ป่วยออกจากบริเวณที่มีสารพิษและสารเคมี<br />
3.2.ช่วยให้ผู้ป่วยหายใจได้สะดวก ให้เป่าลมเข้าทางจมูกหรือทางปาก<br />
3.3.ใช้ยาดมฉุนๆเพื่อช่วยในการกระตุ้นการหายใจได้สะดวกขึ้น
 
== อ้างอิง ==
22

การแก้ไข