ผลต่างระหว่างรุ่นของ "นิพัทธ์ ทองเล็ก"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
* [[พ.ศ. 2556]] ปลัดกระทรวงกลาโหม
* [[พ.ศ. 2557]] รองผู้อำนวยการศูนย์รักษาความสงบ<ref>http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2557/E/013/5.PDF</ref>
* [[พ.ศ. 2557]] ประธานคณะที่ปรึกษากระทรวงกลาโหม
* [[พ.ศ. 2557|ปัจจุบัน]] ประธานคณะที่ปรึกษากระทรวงกลาโหม [[สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ประเทศไทย) พ.ศ. 2557|สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ]]<ref>[http://www.senate.go.th/w3c/senate/pictures/comm/1_11.pdf ประกาศแต่งตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ], สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (ใช้เว็บไซค์ของวุฒิสภา), 1 สิงหาคม 2557</ref>
 
== การปฏิบัติราชการชายแดน ==
ผู้ใช้นิรนาม