ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| สัญลักษณ์คณะ =
| วารสารคณะ = วารสารวิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ
| ที่อยู่ = '''บางเขน''' <br />วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ อาคาร11 ชั้น11<br />
'''ขอนแก่น''' <br /> วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ อาคาร1,3และ4 ชั้น2<br />
'''วิทยาเขตชลบุรี''' <br / >บัณฑิตวิทยาลัย อาคาร ดร.สุข - มาลินี พุคยาภรณ์ ชั้น6<br />
| เว็บ = [https://www.spu.ac.th/fac/graduate/th/ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ บางเขน]<br />
[http://www.khonkaen.spu.ac.th/courses/master วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ ขอนแก่น]<br />
[http://www.east.spu.ac.th/graduate2558/ บัณฑิตวิทยาลัย วิทยาเขตชลบุรี]
}}
 
'''วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม''' ({{lang-en|Graduate College of Management, Sripatum University}}) เป็น [[วิทยาลัย]] สังกัด[[มหาวิทยาลัยศรีปทุม]] เปิดสอนทั้งหมด 32 แห่งคือ
'''1.วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน''' และ'''2.วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น''' และ'''3.บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี'''
 
== หลักสูตรที่เปิดสอน ==
**หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์
=== วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น ===
*หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
*หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
**สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
 
=== บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี ===
*ปริญญาโท
**หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิตบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
**หลักสูตรนิติศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
***สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
**หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
*ปริญญาเอก
**หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
* [https://www.spu.ac.th/fac/liberal-arts/ เว๊บไซต์วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม]
* [http://www.khonkaen.spu.ac.th/ เว๊บไซต์มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น]
* [http://www.east.spu.ac.th/liberal/ เว๊บไซต์บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี]
 
== อ้างอิง ==
[[หมวดหมู่:สถาบันอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร|ศรีปทุม ]]
[[หมวดหมู่:เขตจตุจักร]]
[[หมวดหมู่:สถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดชลบุรี|ศรีปทุม]]
[[หมวดหมู่:สถาบันอุดมศึกษาเอกชน]]
[[หมวดหมู่:สถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดขอนแก่น|ศรีปทุม]]
2,641

การแก้ไข