ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ (ดิศ บุนนาค)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| image = Wat 03.jpg
| caption =
|succession = [[ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์|ผู้สำเร็จราชการแผ่นดินแทนพระองค์]]
| succession= [[สมุหพระกลาโหม]]
|ดำรงตำแหน่ง = พ.ศ. 23732394 26 เมษายน พ.ศ. 2398
|กษัตริย์ = [[พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว]] <br> [[พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]
|กษัตริย์ = [[พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]
|ดำรงตำแหน่ง = พ.ศ. 2373 – พ.ศ. 2398
|ก่อนหน้า = [[เจ้าพระยามหาเสนา (น้อย)]]เริ่มตำแหน่งใหม่
|ถัดไป = [[สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)]]
| succession1 = [[สมุหพระกลาโหม]]
|กษัตริย์1 = [[พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว]] <br> [[พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว]]
|ดำรงตำแหน่ง1 = พ.ศ. 2373 – 26 เมษายน พ.ศ. 2398
|ก่อนหน้า1 = [[เจ้าพระยามหาเสนา (น้อย)]]
|ถัดไป1 = [[สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)]]
| เกิด = [[พ.ศ. 2331]]
| สถานที่เกิด = พระนคร
ผู้ใช้นิรนาม