ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อ่าวไทย"

เพิ่มขึ้น 234 ไบต์ ,  4 ปีที่แล้ว
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่
ป้ายระบุ: แก้ไขจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ แก้ไขจากเว็บสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ผู้ใช้ใหม่เพิ่มลิงก์ไปยังเว็บอื่น
=== [[ทะเล]]อันเป็นอ่าวไทย ===
 
[[ไฟล์:AoThai-Ratchakitcha.jpg|300px|thumb|right|แผนที่แนบท้าย[[http://www.krisdika.go.th/lawChar.jsp?head=3&item=3&process=showTitleOfLaw&id=2&group=%A1&lawCode=%A183&linkID=headLaw พระราชบัญญัติกำหนดเขตจังหวัดในอ่าวไทยตอนใน พ.ศ. 2502]]]]
 
[[http://www.krisdika.go.th/lawChar.jsp?head=3&item=3&process=showTitleOfLaw&id=2&group=%A1&lawCode=%A183&linkID=headLaw พระราชบัญญัติกำหนดเขตจังหวัดในอ่าวไทยตอนใน พ.ศ. 2502]] เป็นพระราชบัญญัติที่ตราขึ้นเมื่อ [[23 กันยายน]] [[พ.ศ. 2502]] ประกาศใน[[ราชกิจจานุเบกษา]] เล่ม 76 ตอนที่ 92 หน้าที่ 430 วันที่ [[29 กันยายน]] ปีเดียวกันนั้น และมีผลใช้บังคับในวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
 
เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติดังกล่าว ดังนี้ เนื่องจากเขตจังหวัดต่าง ๆ ทางทะเลในอ่าวไทยตอนในยังไม่เป็นที่ชัดแจ้ง เป็นเหตุให้เกิดความยุ่งยากในทางปฏิบัติบางประการจึงควรจะได้กำหนดเสียให้เป็นที่ชัดแจ้ง เพื่อประโยชน์ในการปกครองและความสะดวกของประชาชน จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
ผู้ใช้นิรนาม