ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อละครโทรทัศน์ทางสถานีโทรทัศน์ช่องวัน"

! เรื่อง !! นักแสดงนำ !! ผู้ผลิต !! ออกอากาศ
|-
| align="center"| '''[[Slam Dance ทุ่มฝันสนั่นฟลอร์]]'''
| align="center"| '''[[Slam Dance ทุ่มฝันสนั่นฟลอร์]]''' || align="center"| [[จุฑาวุฒิ ภัทรกำพล]],<br> [[พิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบูลย์]],<br> [[กร คุณาธิปอภิสิริ]],<br> [[รวิสรารัตน์ พิบูลภานุวัธน]],<br> [[กรวิชญ์ สูงกิจบูลย์]] || align="center"| [[จีเอ็มเอ็ม ทีวี]] <br> [[ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล]],<br> สุรชาญ มั่นคงวงศ์ศิริ || align="center"| เร็วๆนี้
| align="center"| [[จีเอ็มเอ็ม ทีวี]] <br> [[ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล]],<br> สุรชาญ มั่นคงวงศ์ศิริ
| align="center"| เร็วๆนี้
|-
| align="center"| '''[[ภารกิจลิขิตหัวใจ]]'''
| align="center"| '''[[ภารกิจลิขิตหัวใจ]]''' || align="center"| [[ฌอห์ณ จินดาโชติ]],<br> [[วรรณรท สนธิไชย]],<br> [[กรณ์ภัสสร ด้วยเศียรเกล้า]],<br> [[อัญชสา มงคลสมัย]],<br> [[ชานนท์ อักขระชาตะ]] || align="center"| [[พิยดา จุฑารัตนกุล|บริษัท เมจิก อีฟ เอ็นเตอร์เทนเทนท์ จำกัด]] <br> วรฐ คงคาลัย || align="center"| เร็วๆนี้
| align="center"| [[พิยดา จุฑารัตนกุล|บริษัท เมจิก อีฟ เอ็นเตอร์เทนเทนท์ จำกัด]] <br> วรฐ คงคาลัย
| align="center"| เร็วๆนี้
|-
| align="center"| '''[[กับดักเสน่หา]]'''
| align="center"| '''[[กับดักเสน่หา]]''' || align="center"| [[ณวัฒน์ กุลรัตนรักษ์]],<br> [[พิยดา จุฑารัตนกุล]],<br> [[ชลวิทย์ มีทองคำ]],<br> [[อัญชสา มงคลสมัย]],<br> [[ธนภัทร กาวิลละ]] || align="center"| [[เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์]] <br> [[ถกลเกียรติ วีรวรรณ]],<br> ธนวัจน์ ปัญญารินทร์ || align="center"| เร็วๆนี้
| align="center"| [[เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์]] <br> [[ถกลเกียรติ วีรวรรณ]],<br> ธนวัจน์ ปัญญารินทร์
| align="center"| เร็วๆนี้
|-
| align="center"| '''[[บ่วงเสน่หา]]'''
| align="center"| '''[[บ่วงเสน่หา]]''' || align="center"| [[ภูธเนศ หงษ์มานพ]],<br> [[ศิรพันธ์ วัฒนจินดา]],<br> [[ยุทธนา เปื้องกลาง]],<br> [[อัครัฐ นิมิตชัย]],<br> [[ณัฐชยา มั่งนิมิตร]] || align="center"| [[เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์]] <br> [[ถกลเกียรติ วีรวรรณ]],<br> ธนวัจน์ ปัญญารินทร์ || align="center"| เร็วๆนี้
| align="center"| [[เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์]] <br> [[ถกลเกียรติ วีรวรรณ]],<br> ธนวัจน์ ปัญญารินทร์
| align="center"| เร็วๆนี้
|-
| align="center"| '''[[แสบเสน่หา]]'''
| align="center"| '''[[แสบเสน่หา]]''' || align="center"| [[ธนทัต ชัยอรรถ]],<br> [[หนึ่งธิดา โสภณ]],<br> [[ศรัณยู วินัยพานิช]],<br> [[อริสรา ทองบริสุทธิ์]],<br> [[เรวิญานันท์ ทาเกิด]] || align="center"| [[เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์]] <br> [[ถกลเกียรติ วีรวรรณ]],<br> ธนวัจน์ ปัญญารินทร์ || align="center"| เร็วๆนี้
| align="center"| [[เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์]] <br> [[ถกลเกียรติ วีรวรรณ]],<br> ธนวัจน์ ปัญญารินทร์
| align="center"| เร็วๆนี้
|-
| align="center"| '''[[ชายไม่จริงหญิงแท้]]'''
| align="center"| '''[[ชายไม่จริงหญิงแท้]]''' || align="center"| [[ฉันทวิชช์ ธนะเสวี]],<br> [[ดาวิกา โฮร์เน่]],<br> [[ชลาทิศ ตันติวุฒิ]],<br> [[กรวิชญ์ สูงกิจบูลย์]],<br> [[คีรติ มหาพฤกษ์พงศ์]] || align="center"| [[เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์]] <br> [[ก้องเกียรติ โขมศิริ]] || align="center"| เร็วๆนี้
| align="center"| [[เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์]] <br> [[ก้องเกียรติ โขมศิริ]]
| align="center"| เร็วๆนี้
|-
| align="center"| '''[[ล่า (ละครโทรทัศน์ไทย)|ล่า]]'''
| align="center"| '''[[ล่า (ละครโทรทัศน์ไทย)|ล่า]]''' || align="center"| [[ลลิตา ปัญโญภาส]],<br> [[ศักดิ์สิทธิ์ แท่งทอง]],<br> [[ศตวรรษ ดุลยวิจิตร]],<br> [[กรุณพล เทียนสุวรรณ]],<br> ด.ญ.[[พรสรวง รวยชื่น]] || align="center"| [[ปรารถนา บรรจงสร้าง|รีไมน์ เค]] <br> สันต์ ศรีแก้วหล่อ || align="center"| เร็วๆนี้
| align="center"| [[ปรารถนา บรรจงสร้าง|รีไมน์ เค]] <br> สันต์ ศรีแก้วหล่อ
| align="center"| เร็วๆนี้
|-
| align="center"| '''[[SOTUS The Series พี่ว้ากตัวร้ายกับนายปีหนึ่ง|SOTUS S The Series]]''' || align="center"| [[พีรวัส แสงโพธิรัตน์]],<br> [[ปราชญา เรืองโรจน์]],<br> [[ฐิติภูมิ เตชะอภัยคุณ]],<br> [[นีร สุวรรณมาศ]],<br> [[ชนกันต์ อาพรสุทธินันธ์]] || align="center"| [[จีเอ็มเอ็ม ทีวี]] <br> ผดุง สมาจาร || align="center"| เร็วๆนี้
| align="center"| [[พีรวัส แสงโพธิรัตน์]],<br> [[ปราชญา เรืองโรจน์]],<br> [[ฐิติภูมิ เตชะอภัยคุณ]],<br> [[นีร สุวรรณมาศ]],<br> [[ชนกันต์ อาพรสุทธินันธ์]]
| align="center"| [[จีเอ็มเอ็ม ทีวี]] <br> ผดุง สมาจาร
| align="center"| เร็วๆนี้
|-
| align="center"| '''[[Secret Seven เธอคนเหงากับเขาทั้งเจ็ด]]'''
| align="center"| '''[[Secret Seven เธอคนเหงากับเขาทั้งเจ็ด]]''' || align="center"| [[สุทัตตา อุดมศิลป์]],<br> [[วรกร ศิริสรณ์]],<br> [[โอบนิธิ วิวรรธนวรางค์]],<br> [[ฐาณัฐพ์ โล่ห์คุณสมบัติ]],<br> [[อรรถพันธ์ พูลสวัสดิ์]],<br> [[ตะวัน วิหครัตน์]],<br> [[จิรกิตติ์ ถาวรวงศ์]],<br> [[ชลธร คงยิ่งยง]] || align="center"| [[จีเอ็มเอ็ม ทีวี]] <br> ณัฐพงษ์ มงคลสวัสดิ์ || align="center"| เร็วๆนี้
| align="center"| [[จีเอ็มเอ็ม ทีวี]] <br> ณัฐพงษ์ มงคลสวัสดิ์
| align="center"| เร็วๆนี้
|-
| align="center"| '''[[กาหลมหรทึก]]'''
| align="center"| '''[[กาหลมหรทึก]]''' || align="center"| [[ณวัฒน์ กุลรัตนรักษ์]],<br> [[วรรณรท สนธิไชย]] || align="center"| [[เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์]] <br> วรวิทย์ ขัตติยโยธิน || align="center"| เร็วๆนี้
| align="center"| [[ณวัฒน์ กุลรัตนรักษ์]],<br> [[วรรณรท สนธิไชย]]
| align="center"| [[เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์]] <br> วรวิทย์ ขัตติยโยธิน
| align="center"| เร็วๆนี้
|-
| align="center"| '''[[โสด Stories|โสด Stories 2]]'''
| align="center"| '''[[โสด Stories|โสด Stories 2]]''' || align="center"| [[ฌอห์ณ จินดาโชติ]],<br> [[มนัสนันท์ พันเลิศวงศ์สกุล]],<br> [[ณัฏฐ์ เทพหัสดิน ณ อยุธยา]],<br> [[คีรติ มหาพฤกษ์พงศ์]],<br> [[อิสริยะ ภัทรมานพ]],<br> [[อัญชสา มงคลสมัย]] || align="center"| [[พันธุ์ธัมม์ ทองสังข์|อู่ข้าวอู่น้ำภาพยนตร์]] <br> กรัณย์ คุ้มอนุวงศ์ || align="center"| เร็วๆนี้
| align="center"| [[พันธุ์ธัมม์ ทองสังข์|อู่ข้าวอู่น้ำภาพยนตร์]] <br> กรัณย์ คุ้มอนุวงศ์
| align="center"| เร็วๆนี้
|-
|}
238

การแก้ไข