ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พิษวิทยา"

เพิ่มขึ้น 1,510 ไบต์ ,  3 ปีที่แล้ว
(เพิ่มประวัติความเป็นมาของพิษวิทยา)
'''พิษวิทยา''' ({{lang-en|Toxicology}} มาจากคำว่า toxicos และ logos ในภาษากรีก) เป็นศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับผลของสารพิษที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาและชีววิทยาของสิ่งมีชีวิต อาการพิษ กลไกการเกิดพิษ วิธีการรักษา และการตรวจสอบ[[ความเป็นพิษ]]ของสาร
== ประวัติความเป็นมาของพิษวิทยา ==
ประวัติความเป็นมาของวิชาพิษวิทยาโดยคร่าวๆ อาจกล่าวได้ว่ามนุษย์เริ่มรู้จักเรื่องสารพิษมาตั้งแต่สมัยโบราณกาล มนุษย์ในสมัยก่อนรู้จักสังเกตสิ่งมีชีวิตรอบตัว เช่น พืชมีพิษหรือสัตว์มีพิษ และมีการนำพิษจากสิ่งเหล่านี้มาใช้ในการฆาตกรรม ฆ่าตัวตาย หรือตัดสินโทษประหารในสมัยก่อน เช่น
-การฆ่าตัวตายของพระนางคลีโอพัตรา (Cleopatra) โดยใช้งูพิษ
-การตัดสินโทษประหารโสเครติส (Socrates) ด้วยการให้ดื่มยาพิษจากต้นเฮมล็อค
ในคัมภีร์สมัยอียิปต์โบราณมีการกล่าวถึงเรื่องพิษชนิดต่างๆ ซึ่งนับว่าว่าเป็นหลักฐานที่เป็นเอกสารทางด้านพิษวิทยาที่เก่าแก่ที่สุด
 
<!---
* Gilbert, Steven G. ''A Small Dose of Toxicology – The Health Effects of Common Chemicals''. CRC Press, Boca Raton, February [[2004]], p 266. – see web site http://www.asmalldoseof.org
--->
 
== ดูเพิ่ม ==
* [[In vitro toxicology]]
22

การแก้ไข