ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รัฐสวัสดิการ"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
 
==รูปแบบ==
=== รัฐสวัสดิการแบบ[http://สังคมนิยมประชาธิปไตย สังคมนิยมประชาธิปไตย] ===
#=== รัฐสวัสดิการแบบ[http://สังคมนิยมประชาธิปไตย สังคมนิยมประชาธิปไตย[เสรีนิยม]] ===
#=== รัฐสวัสดิการแบบ[[เสรีนิยมอนุรักษ์นิยม]] ===
# รัฐสวัสดิการแบบ[[อนุรักษ์นิยม]]
 
* รัฐสวัสดิการแบบสังคมนิยมประชาธิปไตย
==ตัวอย่างของระบบรัฐสวัสดิการของประเทศสวีเดน==
 
=== การศึกษา ===
'''* การศึกษา''' ในประเทศสวีเดนเรื่องของการศึกษาถือว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง โดยรัฐจะมีการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เข้ามาเรียนฟรีตั้งแต่ชั้นประถมศึกษากระทั่งจบการศึกษาในระดับปริญญาเอก โดยไม่มีการคิดค่าหน่วยกิตหรือการเรียกเก็บค่าเทอม ในส่วนของการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยนั้น จะมีการเรียกเก็บเฉพาะ “ค่าบำรุงองค์การนักศึกษา” เท่านั้นที่มีการบังคับ ให้นักศึกษาต้องจ่าย นอกจากนี้ระบบการศึกษาของประเทศสวีเดนยังเน้นการสอนไปที่ความเป็นไปตามระดับพัฒนาการของเด็กในแต่ละช่วงวัย และนอกจากการเรียนฟรีแล้ว อุปกรณ์ในการเรียนรวมถึงอาหารกลางวันทุกอย่างก็ฟรีทั้งหมดอีกด้วย
 
=== การประกันสุขภาพ ===
'''* การประกันสุขภาพ''' รัฐจะมีการช่วยค่ารักษาพยาบาล ช่วยค่าการรักษาสุขภาพฟัน จ่ายค่านอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาล จ่ายค่ายา รวมถึงมีการชดเชยรายได้ระหว่างเจ็บป่วยด้วย แต่ทั้งนี้ก็ไม่ได้หมายความรัฐจะมีการช่วยจ่ายให้ทั้งหมด 100% ของค่าใช้จ่าย การที่รัฐเข้ามาช่วยนั้นจะมีเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกฎหมายด้วย เช่น การรักษาฟัน กรณีผู้มีอายุต่ำกว่า 17 ปีรักษาฟรีทั้งหมด ส่วนผู้ที่อายุเกิน 17 ปี ต้องมีการจ่ายค่ารักษาส่วนหนึ่ง คือ ถ้ารักษาไม่เกิน 1,000 [http://โครนเนอร์ โครนเนอร์] รัฐจะจ่าย 50% แต่ถ้าเกิน 1,000 โครนเนอร์ รัฐจ่ายให้ 75% ซึ่งอัตราการคิดเงินนี้รัฐบาลจะกำหนดไว้อย่างชัดเจน แพทย์จะคิดเงินเกินกว่าที่กำหนดไม่ได้ แต่อาจคิดต่ำกว่าได้ เป็นต้น<ref>คำนูณ สิทธิสมาน, “[http://รัฐสวัสดิการทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย รัฐสวัสดิการทางเลือกใหม่ของการเมืองไทย]” , 2008-07-11</ref>
 
== อ้างอิง ==
12

การแก้ไข