ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอจอมทอง"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 16,642
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 16,550
| style="background-color:#f96cfc;" align="right"| 16,443
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 16,276
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 16,218
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 16,146
| align=right | 16,102
|-
| align=center |2 || สบเตี๊ยะ
| style="background-color:#f96;" align="right"| 12,342
| style="background-color:#f96;" align="right"| 12,407
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 12,516
| style="background-color:#f96;" align="right"| 12,535
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 12,551
| style="background-color:#f96;" align="right"| 12,599
| align=right | 12,608
|-
| align=center |3 || บ้านแปะ
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,042
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 11,993
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 11,986
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 11,996
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 12,021
| align=right | 12,008
|-
| align=center |4 || ช่วงเปา
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,850
| style="background-color:#f96;" align="right"| 10,833
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 10,880
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,895
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 10,874
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 10,857
| align=right | 10,884
|-
| align=center |5 || แม่สอย
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 9,062
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,965
| style="background-color:#f96cfc;" align="right"| 8,925
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,891
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 8,842
| align=right | 8,836
|-
| align=center |6 || ดอยแก้ว
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,459
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,417
| style="background-color:#cfcf96;" align="right"| 5,359
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,363
| style="background-color:#cfc;" align="right"| 5,351
| align=right | 5,237
|- class="sortbottom"
| align=center style="background:#cccccc;" | — ||style="background:#cccccc;"| รวม ||align=right style="background:#cccccc;" | 66,811 ||align=right style="background:#cccccc;" | 150,712 || align=right style="background:#cccccc;" | 150,184 || align=right style="background:#cccccc;" | 149,836|| align=right style="background:#cccccc;" | 149,676 || align=right style="background:#cccccc;" | 149,092 || align=right style="background:#cccccc;" | 148,798 || align=right style="background:#cccccc;" |148,066 || align=right style="background:#cccccc;" | 147,396 ||
1,238

การแก้ไข