ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พิธีสวนสนามวันชาติสาธารณรัฐจีน"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
== ผู้เข้าร่วมพิธีสวนสนาม ==
** วงดุริยางค์ (วงดุริยางค์จากกองทัพสาธารณรัฐจีน)
** ผู้กองบังคับการขบวนสวนสนามกองผสม
*** ผู้บังคับการขบวนสวนสนาม และ ผู้บัญชาการแต่ละเหล่าทัพ
*** ธงประจำเหล่าทัพ
** [[กองทหารเกียรติยศสาธารณรัฐจีน]]
** โรงเรียน และ วิทยาลัยทหาร
*** [[มหาวิทยาลัยตำรวจกลางสาธารณรัฐจีน]]
*** [[วิทยาลัยพยาบาลทหารสาธารณรัฐจีน]]
** ขบวนเหล่ารบสวนสนาม
*** [[ทหารราบกองทัพบกสาธารณรัฐจีน]]
*** [[..กองทัพเรือสาธารณรัฐจีน]]
*** [[นาวิกโยธินสาธารณรัฐจีน]]
*** [[..กองทัพอากาศสาธารณรัฐจีน]]
*** [[ทหารสารวัตรสาธารณรัฐจีน]]
** โรงเรียนดุริยางค์ทหาร
*** [[..สาธารณรัฐจีน]]
*** [[..สาธารณรัฐจีน]]
** ขบวนยานยนต์ทหาร
 
ผู้ใช้นิรนาม