ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระพุทธพจนวราภรณ์ (จันทร์ กุสโล)"

* 5 ธันวาคม พ.ศ. 2544 เป็น[[พระราชาคณะเจ้าคณะรอง]]ที่ ''พระพุทธพจนวราภรณ์ อดิศรวุฒิโสภณ วิมลศีลาจารวัตร วิสุทธิธรรมปฏิบัติวินยวาท พุทธศาสน์คณาธิกร ธรรมยุตติกคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี''<ref>ราชกิจจานุเบกษา, [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/00040365.PDF พระบรมราชโองการ ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์], เล่ม ๑๑๘, ตอนที่ ๒๔ ข, ๗ ธันวาคม ๒๕๔๔, หน้า ๑๒-๑๕</ref>
 
== ตำแหน่งทางคณะสงฆ์==
* พ.ศ. 2522 เป็น[[เจ้าคณะจังหวัด]] เชียงใหม่-ลำพูน-แม่ฮ่องสอน ( ธรรมยุต)
* พ.ศ. 2534 เป็น[[รองเจ้าคณะภาค]] 4-5-6-7 (ธรรมยุต)
417

การแก้ไข